Foreslår revolution af bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer

Centrovice-formand og medlem af primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Niels Rasmussen, vil have ændret bestyrelsessammensætningen i Landbrug & Fødevarer, så den fremover kun består af formændene fra de lokale foreninger, og repræsentanter uden for landboforeningerne sendes ud.

Til næste måneds delegeretmøde i Herning skal der stemmes om et forslag om at indføre direkte valg til formandsposten i Landbrug & Fødevarer. Og noget tyder på, at det ikke bliver sidste gang, at de delegerede skal debattere et forslag, som vil medføre store organisatoriske ændringer.

Fynske Centrovice pønser således på, at de til næste års delegeretmøde vil fremsætte et forslag, der skal ændre sammensætningen af primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

Centrovice-formand Niels Rasmussen fortæller således, at han gerne ser, at det er formændene i de lokale foreninger, der udgør bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer. Niels Rasmussen støtter ikke forslaget om at indføre urafstemninger, men mener, at man ved, at det er de lokale formænd, der udgør bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, på den måde får styrket demokratiet og nærheden i organisationen.

Præcis som de foreninger, der har ønsket at indføre urafstemning, har nævnt, at de har som formål. Niels Rasmussen har gjort sig den observation, at de landboforeninger, som står bag ved forslaget om urafstemninger, alle er foreninger, der ikke for nuværende har en repræsentation i Landbrug & Fødevarers bestyrelse.

35 i bestyrelsen
- Men i stedet for urafstemninger, så vil jeg godt tage den her diskussion fra en anden vinkel. Jeg synes, vi burde lave en bestyrelse, der består af formændene fra de lokale foreninger. På den måde får vi en bestyrelse på en 35 stykker frem for de 26, som vi har nu, siger Niels Rasmussen, der også selv sidder med i primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

Han vil således også fjerne de repræsentanter af primærbestyrelsen, der ikke repræsenterer en landboforening. Eksempelvis repræsentanterne fra kvæg- og svinesektionen, økologerne, deltidslandmændene, familielandbruget og så videre.

- På nuværende tidspunkt sidder vi faktisk kun ni rigtige landboforeningsrepræsentanter ud af de 26 i primærbestyrelsen. Resten er folk, der sidder med såkaldte rygmærker på, siger Niels Rasmussen.

Han synes, at en kommende bestyrelse kun bestående af landboformænd fremover skal selv skal vælge nogle, der er ansvarlige for kvæg, svin, økologi, deltid - og hvad der ellers er.

- Så vil vi få et system, hvor alle er repræsenteret, og hvor alle føler sig hjemme, siger Niels Rasmussen.

Den fynske formand fortæller, at man allerede inden dette års delegeretmøde havde overvejet at fremføre forslaget, men nu bliver det revolutionerende forslag tidligst fremført til næste år.

Svært ved at se
LandboSyds formand, Mogens Dall, der har fremført forslaget om urafstemninger i Landbrurg & Fødevarer, er dog ikke umiddelbart begejstret for den nye idé fra Niels Rasmussen.

- Jeg har været til landsformandsmøde mange gange. Hvis det skal være bestyrelsen, ja, så bliver det svært. Der er for stort et selskab, siger Mogens Dall, der dog er meget positiv over for, at andre end ham selv tænker på at forny organisationen i Landbrug & Fødevarer.

- Jeg er glad for, at vores forslag nu omsider begynder at bære andre forslag med sig, siger han.

Læs også