LandboUngdom vil ikke af med landbrugsloven

LandboUngdom ønsker at beholde landbrugsloven i den form, vi kender den nu. Der er langt flere fordele end ulemper, set i forhold til de muligheder den giver, mener foreningen.

Sidste års ændringer af landbrugsloven skal ikke rulles tilbage eller udsættes, mener LandboUngdom.

Ændringerne af loven betød blandt andet, at der blev gjort op med selvejet og åbnet op for selskabseje af landbrug. Det blev af kritikerne, blandt andet de kommende regeringspartier, fremført, at udenlandske investorer eller landmænd ville skubbe unge danske landmænd ud af markedet.

- Den her lov vil blive ændret, når vi kommer til magten, lød det således kontant fra fødevareordfører Bjarne Laustsen (S) fra talerstolen i folketingssalen, lige før loven blev vedtaget ved tredjebehandlingen i marts 2010.

Han ønskede loven udsat, så man kunne gennemgå konsekvenserne af den, og bad derefter vælgerne om at huske på, hvor de satte deres kryds ved næste folketingsvalg, da han og resten af den daværende opposition dengang var stærkt utilfredse med lovændringen.

Er ikke sket
Siden loven trådte i kraft, er udenlandske investorer dog ikke væltet ind i Danmark og har opkøbt al landbrugsjord for næsen af de unge danske landmænd.

LandboUngdom mener derfor ikke, at det vil hjælpe unge danske landmænd, hvis landbrugsloven bliver suspenderet eller lavet om.

- Der er ingen tvivl om, at det er svært for unge at få finansieringen på plads i disse tider, men man kan dog konstatere, at der rundt omkring kommer unge i gang for tiden.

- LandboUngdom ser det ikke som om, at de gårde, som for eksempel hollandske landmænd køber for tiden, bliver købt for næsen af danske unge. Vi ser det som en fordel, at gårdene bliver handlet og drevet videre, frem for at de bliver slagtet, medarbejderne bliver fyret og bygningerne står tomme, lyder det fra Jeppe Bomann, formand for LandboUngdom i en skriftlig kommentar.

Han ser de udenlandske investorers muligheder i Danmark som de samme, som det danske landmænd kan gøre i udlande.

- På samme måde kan unge danske landmænd flytte til blandt andet østlandene eller Brasilien og drive landbrug. Det er vilkårene, når man agerer i det globale marked, lyder det fra Jeppe Bomann.

Ikke begrænsende
LandboUngdom mener, at selvom finansieringsmulighederne er begrænsede, er der gode muligheder for at etablere sig for de unge danske landmænd lige for tiden. Ejendommene er i et, med købers øjne, fornuftigt prisleje, renten er lav, der er, i hvert fald frem til årets udgang, mulighed for at få YJ-lån, og der er en del ejendomme, hvor der skal en ny mand på. Samtidig er mange etablerede landmænds købsmuligheder begrænsede.

Derfor mener LandboUngdom alt i alt ikke, at landbrugsloven er den begrænsende faktor.

Læs også