Producentforening truet af konkurs

Dansk Kartoffelproducentforening har ikke råd til at betale bøde på 500.000 kr. for overtrædelse af konkurrenceloven, lyder det fra foreningens formand.

I denne uge blev Dansk Kartoffelproducentforening idømt en bøde på 500.000 kr. for overtrædelse af konkurrenceloven ved retten i Kolding. Derudover har den tidligere formand for foreningen Birger Jensen, der trådte tilbage som formand i marts 2010, fået en personlig bøde på 25.000 kr.

Foreningen og den tidligere formand har fået bøden for i september 2009 at opfordre sine medlemmer til at benytte mindstepris og til at lade kartoflerne blive i jorden for at begrænse udbuddet og dermed sikre en højere pris. Noget, som retten nu har vurderet. er i strid med konkurrenceloven.

Bødens størrelse kommer bag på foreningens nuværende formand Jørgen Nederby.

- Det er en hård dom, der ikke helt står mål med, hvad der er sket, lyder det fra en  kortfattet Jørgen Nederby.

Han tilføjer, at man lige nu i bestyrelsen i foreningen overvejer, hvorvidt man vil anke dommen til landsretten.

Lille forening
Jørgen Nederby fortæller dog, at man højst sandsynligt kommer frem til, at det vil man. Sikkert er det nemlig, at hvis bødens størrelse på 500.000 kr. kommer til at stå ved sin magt, så vil det være et endeligt for Dansk Kartoffelproducentforening.

- Så går vi konkurs, siger Jørgen Nederby.

Dansk Kartoffelproducent er en lille forening, der har 180 medlemmer, og den repræsenterer ifølge formanden under en fjerdedel af de danske kartoffelavlere. Jørgen Nederby fortæller, at den endelige beslutning om, hvorvidt man anker dommen til landsretten, bliver truffet i de nærmeste dage i samråd med foreningens advokat.

Læs også