Rapsavlere fik ikke besked om sprøjteskader

Videncentret for Landbrug har tilbageholdt informationer om kemi-skader med sprøjtemidlet Galera, lyder kritikken fra en planteavlskonsulent. Videncentret afviser beskyldninger om at ligge under for de store kemi-firmaer.

- Det er en skandale, at danske landmænd ikke er blevet informeret noget tidligere om de skader, Galera forårsager i raps.

Det siger planteavlskonsulent i Gefion, Jørgen Ravn. Han er skuffet over, at Videncentret for Landbrug tilsyneladende ligger under for de store kemifirmaer og er bange for at komme ud med kendsgerningerne.

- Det er et problem, at Videncentret for Landbrug har holdt informationerne om kemi-skaderne for sig selv. De har ikke villet informere landmændene, så de blev opmærksomme på problemet, siger han.

Den sjællandske planteavlskonsulent blev selv overbevist om Galera’s skadelige virkning den 9. maj, da han så et forsøg, som Gefion i år har passet for Dow AgroSciences.

Ifølge Jørgen Ravn forsøgte hans nærmeste overordnede imidlertid at give ham mundkurv på, angiveligt fordi Gefion modtager en indtægt for at udføre forsøg for Dow AgroScience. Jørgen Ravn endte dog med at få ledelsens opbakning til at gå videre med sagen.

Derefter forsøgte planteavlskonsulenten uden held at få Landbrugsavisen til at skrive om problemet.

Udbyttetab på 25 pct.
Jørgen Ravn er ked af, at så mange landmænd har fået at vide, at skaderne skyldtes glimmerbøsser og tørke, når det i virkeligheden var Galera.

- Mit vigtigste budskab er, at jeg som planteavlskonsulent ikke kan anbefale et produkt, der kan give et udbyttetab på 25 procent, siger planteavlskonsulenten, der ærgrer sig over, at mange beviser nu er pløjet ned.

Udbyttetabet ved Galera-behandlingen er målt hos to sjællandske planteavlere, som har ubehandlet og Galera-behandlet raps. Begge har opgjort tabet til 25 procent.

Vi gjorde hvad vi kunne
Carl Åge Pedersen, direktør for Videncentret Planteproduktion, har valgt at kommentere sagen skriftligt over for Effektivt Landbrug.

Direktøren henviser til, at Videncentret første gang udsendte information om skaderne den 17. maj i form af et Plantenyt på LandbrugsInfo. Her står der én sætning om problematikken: »I enkelte marker, hvor der er sprøjtet med enten Galera eller Matrigon i kun en del af marken, er også set forskelle på angrebet af glimmerbøsser, men dette er kun set undtagelsesvis og kan skyldes, at afgrøden kortvarig er blevet hæmmet i vækst.«

Læs også