Fordobler slagtesvinestald

NYT TIL SVIN: Kenni og Bo Ibsen fordobler produktionen fra 7.000 til 14.000 producerede svin årligt i ny stald.

Hos Kenni og Bo Ibsen, Pederstrup Østergård I/S ved Ebeltoft står en nybygget slagtesvinestald klar til at blive taget i brug.

- Ja, vi er vist de eneste i landet, lyder det med et skævt smil fra Kenni Ibsen, der er den daglige leder af svineproduktionen, til vores kommentar om, at en nybygget slagtesvinestald er lidt af et særsyn for tiden.

Svineproducenten fejer sin egen spøg til side og forklarer, at årsagen til fordoblingen af slagtesvinestalden er et ønske om noget mere frihed til ham selv. Miljøansøgningen blev sendt ind for fem år siden, og det er knap to år siden, at tilladelsen kom. I marts/april gik de i gang med jordarbejde og byggeri, og nu står stalden færdig.

- I dag passer jeg det hele selv, hvilket betyder, at jeg arbejder hver weekend, men nu har vi ansat en mand, så jeg også kan få lidt frihed, forklarer han.

Fordobling - stærkt og rustfrit
Udvidelsen betyder, at den årlige produktion øges fra 7.000 til 14.000 slagtesvin. Totalt rummer den gamle og nye afdeling nu tilsammen 10 sektioner med plads til 350 slagtesvin i hver. Og en ny foderlade betyder mulighed for at blande tørfoder selv.

Stalden er næsten en tro kopi af den »gamle stald« fra 2003 bortset fra, at der i den nye del er 25 procent fast gulv. I den gamle stald er der fuldspalter.

- Der er dog mere rustfrit stål i den nye stald, hvor der i den gamle blev brugt galvaniseret jern. Nu er alt rustfrit stål, og kun de øverste rør i stilågerne er galvaniserede, forklarer Kenni Østergaard. Inventar er i glasfiber og der er en AP-foderautomat, der var konkurrencedygtig på prisen, forklarer han.

Foderforbruget skal lidt ned
Svineproducenten oplyser, at produktiviteten i dag ligger på gennemsnitligt 950 gram daglig tilvækst og en fodereffektivitet på 2,8 med en kødprocent på 61.

Kødprocenten og tilvæksten er han helt godt tilfreds med, men fodereffektiviteten ville han gerne have forbedret lidt.

- Om det vil lykkes, når vi går over til hjemmeblanding er jeg selvfølgelig spændt på, for man siger jo, at foderforbruget stiger på hjemmeblandet foder, indrømmer han. Men han har ideer.

- Vi kan blandt andet overveje at kønsopdele grisene, siger Kenni Ibsen.

Foderlade
Samtidig med udvidelsen har brødrene etableret foderlade og to amerikanersiloer, der kan rumme hele gårdens egen høst af hvede og byg.

Amerikanersiloerne har hver en kapacitet på 1.000 ton. Fire indendørs siloer i foderladen rummer desuden hver 20 ton, og via en lige så ny korngrav, på 45 kubikmeter i gavlen af laden, kan eget korn og eksempelvis soja læsses af og transporteres videre til siloerne.

Pris og kvalitet
Bevæggrundene til ønsket om kapacitet til opbevaring af eget korn og skift til hjemmeblanding har der været mange - især økonomiske, men også praktiske.

- Det er betryggende at vide, at vi med det meget ustadige vejr, vi har, kan køre kornet direkte ind. Desuden kan vi begynde noget før med at høste, og vi kan blive ved i længere tid, pointerer de. I siloerne er mulighed for beluftning eller decideret tørring, for der er mulighed for at sætte varme på. Så nu er der klar til høst.

Læs også