Udsigt til bedste driftsresultat i 3,5 år

I tredje kvartal 2011 forventer Videncentret for Landbrug et driftsresultat pr. kg kilo mælk på 40 øre for et gennemsnitligt kvægbrug. Det er ikke set siden første kvartal 2008.

Der er gode nyheder til mælkeproducenterne.

I tredje kvartal 2011 forventer Videncentret for Landbrug et driftsresultat pr. kg mælk på 40 øre for et gennemsnitligt kvægbrug. Vi skal helt tilbage til første kvartal 2008 for at finde tilsvarende niveau for driftsresultatet pr. kg mælk, skriver Kvægøkonomisk Ugebrev fra Videncentret for Landbrug.

Udsigterne skal også ses i forhold til, at den gennemsnitlige mælkeproducent kom ud med et negativt driftsresultat i 2010.

»Mælk minus foder« ligger i øjeblikket på 1,43 kroner pr. kg mælk for den gennemsnitlige konventionelle mælkeproducent og på 1,36 kroner pr. kg mælk for den gennemsnitlige økolog, fremgår det af ugebrevet.

Omkostningsniveauet pr. kg mælk i 2011 forventes at blive på cirka samme niveau som i 2010.

Pæne udsigter
Desuden kan mælkeproducenterne glæde sig over, at de globale mælkepriser har stabiliseret sig på et relativt højt niveau, og der synes ifølge Kvægøkonomisk Ugebrev at være en rimelig balance mellem udbud og efterspørgsel.

- Meget tyder på, at den fastlåste markedssituation vil holde resten af 2011. Dog kan der komme et mindre sæsonbestemt fald i mælkepriserne i efteråret, vurderes det.

Kina eller Rusland, der aftager en stor del af EU-landenes eksport af mælkeprodukter, kan dog sætte priserne under pres, hvis landene vælger at bremse kraftigt op i importen.

Også stigningen i den new zealandske mælkeproduktion kan få en betydning, idet den er øget med 33 procent sammenlignet med sidste forår.

- Det skal dog bemærkes, at det er en stigning fra et relativt lavt niveau, skriver Kvægøkonomisk Ugebrev.

Højere priser
I det kommende tiår kan vi se frem til højere mælkepriser end i det forgangne tiår, forudser OECD-FAO i en ny rapport. Men der kan komme store udsving fra år til år.

I øjeblikket ligger den gennemsnitlige afregningspris for konventionel standardmælk, tung race (4,2 procent fedt, 3,4 procent protein) på 2,73 kroner pr. kg og 3,31 kroner pr kg for økologisk standardmælk.

På nuværende tidspunkt er næsten alle 2010-regnskaber tilgængelige i økonomidatabasen i Videncentret for Landbrug. Her er det tydeligt at aflæse fremgang i driftsresultatet.

- Det gennemsnitlige heltidskvægbrug fik et driftsresultat på 129.000 kroner I forhold til 2009 er der tale om en forbedring i driftsresultatet på omkring 800.000 kroner Omkring halvdelen af bedrifterne fik et positivt driftsresultat (imod 13 % af bedrifterne i 2009), konstaterer Kvægøkonomisk Ugebrev, og tilføjer:

- Stigningen skyldes dels en højere mælkepris og en større produktion på den gennemsnitlige bedrift. Omkostningsniveauet har også været stigende i 2010. Dermed er kun 61 procent af forbedringerne i bruttoudbyttet fulgt med ned til driftsresultatet.

Stor bedrift – stor spredning
Også mælkeproducenternes finansielle forretninger har medført en kraftig rundbarbering af deres resultat. Rente- og valutaswaps, med videre har medført realiserede tab på gennemsnitligt 222.000 kroner pr. bedrift, så på trods af et lavere renteniveau blev producenternes finansieringsomkostninger 125.000 kroner højere end i 2009, fremgår det af ugebrevet.

I lighed med tidligere år er der stor spredning i driftsresultaterne. Jo større bedrift, desto større spredning.

Interesserede kan læse meget mere i pjecen »Produktionsøkonomi 2011 Kvæg«, der udkommer fredag den 19. august.

Læs også