Økolandbrug i fremgang

Den årlige økologistatistik fra Plantedirektoratet viser, at det samlede økologiske produktionsareal i alt udgør 173.513 ha (maj 2010). Det er en stigning på 3.167 ha i forhold til året før.

De økologiske bedrifter bliver stadigt større og er i 2010 i gennemsnit på 66,7 ha. Mere end 20 procent af de økologiske bedrifter er over 100 ha, og de står for ca. 70 procent af det økologiske areal. Tallene viser, at de større landbrug nu i høj grad har taget den økologiske produktionsform til sig.

Blandt besætningerne med husdyr er det især malkekøer (18,8 procent) og ammekøer (20,2 procent), der er populære, mens kun knap 6 procent af bedrifterne, svarende til 145 bedrifter, har økologisk svinebrug.

- Det går fremad med økologien, men det går for langsomt. Derfor har vi i ØkologiVisionen taget fat på barriererne ved at lægge om til økologi, blandt andet skal undervisningen i økologi på landbrugsskolerne have et løft. Vi tager også fat på at forbedre konkurrencevilkårene for økologerne. Vi vil gøre det mere attraktivt at være økolog, og vi vil øge forbrugernes viden om økologi, siger fødevareminister Henrik Høegh, og fortsætter:

- For forbrugernes efterspørgsel er afgørende for at opnå den markedsbaserede fordobling af det økologiske areal frem imod 2020, som vi med Grøn Vækst aftalen har skabt rammerne for. Det er en glædelig nyhed, at antallet af ophørte økologiske bedrifter er faldet siden 2006. Det gælder om, at dem som stiger på økologitoget også har mod på at fortsætte, så det tager vi også hånd om i ØkologiVisionen.

Læs også