Gyllenedfældning i græs er overkommeligt

En 12 meter græsnedfælder er ikke dyrere i vedligeholdelse end en 24 meter slangeudlægger, hævder gyllespecialist.

Kurt Thisgaard, indehaver af Stach Agro i Videbæk, tror mere gyllenedfældning end på syrebehandling af gyllen.

- Med vores 12 meter nedfælder har vi en pæn høj kapacitet og trækkraften dertil er ikke højere end en gyllevogn med en 24 meter slangeudlægger. Også når det gælder vedligeholdelse, tror jeg på, vi er på samme niveau som en stor slangebom, lyder det fra den erfarne vestjyske maskinmand.

Med en Stach Ject Master 1200 er der kun få bevægelige sliddele, idet ophængene er konstrueret som støbte gummielementer, der kan optage bevægelserne.

Ifølge Kurt Thisgaard er det gyllegrej, der gennem Stach Agro markedsføres i Danmark, godt nok bygget i Holland, men direkte udviklet til det danske marked. Kurt Thisgaard har ikke et forhandlernet, men står selv for det direkte salg overalt i landet.

Mindre fordampning
Et aspekt ved gylleudbringning med slæbeslanger - uanset om det er syrebehandlet eller ej - er det store fordampningsareal en slangeudlægning medfører.

- Mange går forkert af, at ved at skære en rille ned i græsset eller i en anden afgrøde, hvor gyllen så lægge ned i, elimineres overfladen, hvor det kan fordampe fra. Selv med slæbeslanger vil det dannes en meget stor fugtig overflade på planter og jordoverflade, hvorfra gyllen kan fordampe, siger Kurt Thisgaard.

Enkel konstruktion
En af de kunder der hos Kurt Thisgaard har købt en ny Stach Ject Master 1200 græsnedfælder til den indeværende sæson, er Hardy Skov, indehaver af Skovs Maskinstation ved Grindsted.

Nedfælderen er monteret på en Stach Vac 26 slamsuger, som bliver brugt til alle forefaldne suge- og flytteopgaver. Det var således meget nærliggende at bruge netop dette køretøj, som altid står klar med en traktor, og man af erfaring ved, at netop denne fuldhydrostatiske vogn, har en meget hurtig fyldetid og en god og effektiv aflæsse kapacitet.

- Vognen har tidligere været brugt til en 7,2 meter nedfælder, og da jeg kunne se, at der var meget større aflæssekapacitet, var det oplagt at gå op i nedfælderbredde. Med en 12 meter nedfælder, kan vi ved høje doseringer komme op på at nedfælde mere end 10 ton i minuttet, siger Hardy Skov.

Skærene på den 12 meter brede gyllenedfælder forsynes af to Harsø fordelere med individuelle slanger til hver enkelt nedfælderskær.

- Jeg har i mit valg af nedfælder lagt vægt på en meget enkelt opbygning. For eksempel, at de bevægelige dele i nedfælderelementerne alle er gummiklodser, der er vulkaniseret i firkantet rør, så både med hensynet til elementernes bevægelse op og ned, men også sidevejs optages med vrid i gummiet og uden at der er bevægelige dele, som skal smøres og kan blive slidt, lyder det fra Hardy Skov.

Konkurrerer med syremetode
Nedfælderen har koniske rulleskær, der kræver minimal vedligeholdelse, fordi der er tale om små hjulnav uden smørepunkter.

Hardy Skov pointerer, at han har fulgt meget med i den offentlige debat omkring tilsætning af kemi ved gylleudkørsel. For ham er det derfor ud fra en økonomisk betragtning, at han har valgt at investere i øget bredde på nedfælderen, der øger kapaciteten betragtelig og gør græsnedfældning rentabelt.

- Så hvis kemitilsætning har til formål at sænke fordampningen, så man kan benytte slæbeslanger på græs, så tror jeg, at vi når stort set det samme med nedfældning. Med hensyn til kemitilsætningen har jeg valgt at samarbejde med en kollega, hvis der er enkelte kunder, der mener, at det er det, der skal til.

Hardy Skov begyndte at praktisere gyllenedfældning i græsmarker for 16 år siden med en 10 ton vogn og 5,4 meter nedfælder.

Læs også