L&F vil have løsgående søer i alle staldafsnit

Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, lancerer i dag en velfærdspolitik med fokus på øget dyrevelfærd. Samtidig med lavere dødelighed vil man blandt andet have løsgående søer i farestaldene.

I dag lancerer Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, en ny velfærdspolitik for svinebranchen. Det oplyses, at formålet er at »få svineproducenter til at tage et endnu større ansvar for, at grisene i staldene har det godt«.

 - Vi vil gerne bevare en stærk og højteknologisk svinekødsproduktion, som fortsat bidrager til landets eksportindtægter. Og det stiller nogle krav til os fra samfundets side, som vi gerne vil komme i møde med en øget indsats på velfærdsområdet, siger Lindhart B. Nielsen, formand for Landbrug & Fødevarer (L&F), Svineproduktion.

Organisationen meddeler, at man først på året afholdt et seminar, hvor 80 svineproducenter var med til at sætte mål for, hvordan velfærden i grisestaldene fortsat skal udvikle sig, og at det første til fem mål, som kan ses i boksen her på siden.

Løsgående søer med pisk og gulerod
To af de vel nok med opsigtsvækkende punkter set med landmandsøjne er formentlig målene om en reduktion af dødeligheden med 20 procent og et andet er løsgående søer i alle staldafsnit.

I materialet fra L&F fremgår det, at Videncenter for Svineproduktion derfor vil arbejde for udviklingen af en såkaldt incitamentsstruktur for at fremme et mål om mindst 10 procent løsgående diegivende søer i 2020.

I andre sammenhænge, hvor ordet »incitamentsstruktur« bruges, har det hidtil handlet om brug af »pisk« og/eller »gulerod«, som eksempelvis som i gult kort-ordningen, obligatorisk sundhedsrådgivning og lignende.

- Det er på branchens eget initiativ, at vi nu øger indsatsen på disse områder og dedikerer flere midler til forskning og udvikling inden for dyrevelfærd. De nye mål er en naturlig del af vores arbejde med grisens velfærd, og vi forventer, at tage fat på flere områder efterhånden, som vi får ny viden, siger Lindhart B. Nielsen.

Hele Landbrug & Fødevarers velfærdspolitik for svineproduktionen kan læses på velfaerd.lf.dk.

Læs også