Rådgivning i livskvalitet

Centrovices tilbud til medlemmerne er mere end landbrugsfaglig og bundliniefikseret konsulentbistand. Rådgivningscentrets jurist og socialrådgiver er parate med råd og vejledning med familiemæssige og menneskelige aspekter.

Landbrug i dag handler om langt mere end foderenheder og finansielle forhold. Landmandens helbred og familien skal også fungere, for at livet på gården bliver den daglige glæde, som alle drømmer om.

Derfor er det ikke nok at have styr på bundlinien, selv om det selvfølgelig er afgørende og betryggende, ikke mindst i forhold til de finansielle samarbejdspartnere.

Når det gælder økonomisk og faglig rådgivning, er der bistand nok at hente i de landøkonomiske foreninger. Men ikke mindst i en tid, som nu, hvor landbrugets udøvere er presset på økonomien og i forhold til den hæsblæsende strukturudvikling, kan det af mange årsager være nødvendigt også at søge råd for at have styr på den personlige og familiemæssige velvære. På det felt har den fynske landboforening Centrovice også faglig bistand og rådgivning at tilbyde.

Ømtålelige områder
Som eneste landbocenter i landet har Centrovice tilknyttet en socialrådgiver med coach-uddannelse. Desuden tilbyder centret i Vissenbjerg juridisk bistand, som også kan give tryghed på en lang række ellers ofte ømtålelige områder.

- Vor rådgivning er værdiskabende på livskvalitet, både hvis det gælder om at skabe sikkerhed i dagligdagen, eller hvis det drejer sig om at komme ud af erhvervet, påpeger social- og familiekonsulent Sylvia Fredenslund og chefjurist Marina de Paoli samstemmende.

De vil dermed gerne påpege, at Centrovice rummer et meget bredspektret tilbud til medlemmerne, som rækker meget længere ud end landbrugsfaglig og bundliniefikseret rådgivning.

Stress og parforhold
Sylvia Fredenslund er således parat med vejledning til landmænd, som på grund af nedslidning måske har førtidspension eller flexjob i tankerne, eller generel familierådgivning i forbindelse med ændrede forhold i arbejdslivet.

Men også decideret krisehjælp er hendes kompetence. Det kan være i forbindelse med dødsfald eller akut sygdom.

- Men især to områder fylder meget i min rådgivning. Det er stress og problemer i parforhold, fortæller social- og familiekonsulenten.

Mindre tærskel
Hvorvidt finanskrisen er årsagen til, at antallet af parforholdssager er øget, har hun vanskeligt ved at vurdere, men generelt fornemmer hun, at tolerancetærsklen er blevet mindre.

- Forældre skal forholde sig til meget mere i dag, og følge børnene tæt i deres skole og andre gøremål. Det kan være en stor udfordring for en landmand, især i højsæsonerne.

Sylvia Fredenslund har været ansat i Centrovice i tre år, og hun oplever, at flere og flere kontakter hende for at få hul på problemerne.

- Måske har vennerne i landbrugskredsen nævnt, at landboforeningen tilbyder hjælp, hvis de fornemmer, at noget i familien kunne være meget bedre. Og netop det, at jeg med kendskabet til landbokulturen ved, hvor skoen ofte trykker, gør, at man mere trygt ringer mig op.

Stress-coach
Men sin coach-uddannelse byder Sylvia Fredenslund også ind med gode råd til at modvirke mod stress. Og ofte ender det med en handlingsplan, så dagligdagen i landbruget kan tackles bedre.

- Desværre må vi erkende, at landmændene på stressområdet begynder at ligne andre faggrupper. En årsag kan være, at ægtefæller i dag ofte kommer uden landbrugsbaggrund og derfor mangler landbokulturen, påpeger Centrovice-coachen.

Mens de fleste øvrige konsulenter i rådgivningshuset i Vissenbjerg er klar med råd, som medlemmerne her og nu kan bruge, så er papirerne fra chefjurist Marina de Paoli dem, som blot skal ligge i skrivebordsskuffen. Og højest måske hvert femte år skal se dagens lys for til stadighed at være ajourført.

Hun tilbyder sig nemlig med ægtepagter, særejer, skilsmissepapirer og testamenter, blot for at nævne nogle af de ømtålelige men vigtige emner, som man som landmandsfamilie bør og skal have klarhed over.

- Mange tænker ikke umiddelbart over disse måske lidt ømtålelige emner, men ofte henviser mine faglige kolleger medlemmerne til mig for at få styr på disse ting.

Afklarede forhold
Marina de Paoli nævner, at ægtepagter og testamente naturligvis ikke forhindrer skilsmisser og dødsfald, eller at andre tragiske begivenheder slår ned som »lynet fra den klare himmel«, men de kan være med at sikre, at formueforhold og arveforhold er så afklarede, at vejen videre frem bliver lidt lettere og mere sikker, og på den måde skaber det en tryggere tilværelse for alle parter.

- Det er utroligt vigtigt at vide, at bedriften kan drives videre, og livet i øvrigt gå videre, også efter en eventuel skilsmisse eller ægtefælles dødsfald. Kun på den måde finder man ud af, om man skal overveje at sikre sig på anden måde, for eksempel ved at tegne ulykkes- og livsforsikringer, siger Centrovice-juristen og slår fast, at det således ikke kun er folk med en stor bedrift, der bør og skal sikre formuen, men med ganske få undtagelser alle, der ejer bolig, eller har andre former for værdier.

Millioner på spil
Marina de Paoli nævner, at de fleste unge landmænd er bevidste overfor disse forhold, fordi de ganske enkelt er pålagt fra eksempelvis de finansielle samarbejdspartnere om at tage styr på sådanne ting.

- Men alene det forhold, at der er mange millioner i spil, betyder, at alt skal være nedskrevet, når der indgås ægteskab, pointerer juristen.

Men også når det hele slutter, hvad enten det er ved skilsmisse eller dødsfald, så skal der kunne hentes de nødvendige papirer op af skuffen.

     

   

Læs også