Anmeldeordningen skal også gælde for Fyn

Folketingsmedlem Erling Bonnesen er ikke tilfreds med, at en del af anmeldeordningen måske ikke kommer til at gælde for Fyn og forlanger ens administration i kommunerne.

- Jeg kan ikke acceptere forskellig praksis i kommunerne, for det er ikke meningen med de ensrettede regler, vi har lavet i anmeldeordningen og i miljølovgivningen i øvrigt.

Sådan siger folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) som en reaktion på en artikel i Landbrug FYN for nylig, hvor man kunne læse, hvordan kommunerne benytter sig af forskellige kriterier for definition af fosforklasser.

Det har hidtil ført til vidt forskellige vilkår for landmænd, der søger miljøgodkendelse. Og hvis denne praksis fortsættes under den nye anmeldeordning vil det betyde, at landmænd i adskillige kommuner, blandt andet det meste af Fyn, ikke vil kunne benytte sig af den del af den nye anmeldeordning, der kaldes »fulde stalde«.

Ensretning
Erling Bonnesen siger, at han ikke vil acceptere så forskellige vilkår for landbrugserhvervet fra kommune til kommune.

- Jeg har rettet henvendelse til miljøministeriet, for det er ikke meningen med lovgivningen, at kommunerne skal administrere reglerne forskelligt.

Folketingsmanden føler sig overbevist om, at ensartet administration i kommunerne er noget, som miljøministeren vil sørge for, at der vil blive taget hånd om på den ene eller den anden måde. Om det vil ske via den bekendtgørelse om anmeldeordningen, der er på vej, eller det vil ske på anden vis, ved Erling Bonnesen dog endnu ikke.

Læs også