Blot ét eksempel: Nyt vandløb gennem by og stald

Onsdag er der allersidste chance for at påpege gener og uhyrligheder, som vand- og naturplanerne kan medføre på den enkelte ejendom.

Genetablering af et rørlagt vandløb under en gylletank eller gennem en staldbygning. Åbning af et vandløb tværs gennem et frugtbart landbrugsareal eller oversvømmelse af marker som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse.

Eksemplerne på uhensigtsmæssigheder er mange i oplægget til miljøministeriets vand- og naturplaner, og konsekvenserne kan blive meget store for de berørte lodsejere.

Imidlertid er der mulighed for at gøre indsigelse for på den måde måske at påvirke næste fase. Her skal politikerne vedtage, hvor vidtgående tiltagene i forbindelse med Grøn Vækst lovgivningen skal være. Og hvordan kommunerne så til den tid laver handlingsplanen for den praktiske udførelse.

Men det haster. Høringsfristen er nemlig onsdag den 6. april.

Over 200 høringssvar
Derfor har miljøkontorerne rundt om i landbocentrene haft forrygende travlt i flere måneder med at udarbejde høringssvar for medlemmer.

- Vi er vel oppe på over 200 sager, og kan absolut ikke nå at hjælpe flere med høringssvar, lød det i sidste uge fra miljøkonsulent Anne Sloth på Centrovice i Vissenbjerg.

Stedets planteavlsafdeling har i forbindelse udarbejdelse af gødningsregnskab for medlemmer påpeget mulighed for høringssvar, hvis der går betænkelige lilla eller røde streger igennem eller tæt ved gårdens arealer. Streger, som på miljøministeriets hjemmeside sammen med andre planlagte indsatsområder fortæller, at der måske skal genåbnes eller ske ændringer af vedligeholdelsen af vandløb i området (se i øvrigt inde i bladet en anvisning på, hvordan man kan på nettet finder et kort over netop sin ejendoms område).

Eget svar
- Nogle landmænd har måske endnu ikke set kortet, der kan være vanskeligt at finde frem til på nettet, mens andre måske ikke vil ofre de 2.000-4000 kroner, det koster at få os til at lave høringssvar. Man kan dog endnu i sidste øjeblik nå selv at indsende et svar. Det kan få betydning for den endelige udfærdigelse af planerne for ejendommen, og ikke mindst politisk have betydning, at så mange som muligt gør indsigelse, lyder opfordringen fra chefkonsulent i Centrovices planteavlsafdeling, Leif Hagelskjær.

- Det er jo alt andet lige landmanden selv, som allerbedst ved, hvilke konsekvenser det har, hvis et vandløb i nærheden får en nedsat gennemstrømning. Og skulle man være så uheldig at skulle genetablere et vandløb gennem marker eller gårdspladsen, så er det sidste chance for påvirkning af planerne.

Chefkonsulenten understreger, at det ikke behøver at være højt akademisk, men det er vigtigt at få fremført bekymringerne.

Læs også