Samler alle klagesager

Fødevareministeriet har lavet en organisationsændring, så alle klagesagerne nu er samlet i ét nyt klagecenter.  Baggrunden for organisationsændringen er, at der gennem en længere årrække er sket en ophobning af klagesager på støtteområdet, så sagsbehandlingstiderne er blevet alt for lange.  

- Det har vi nu taget hånd om ved at samle klagesagerne i et fælles center samtidig med en række effektiviseringstiltag og ressourcetilførsel. Målet er en mere effektiv og hurtig sagsbehandling, siger departementschef Ib Byrge Sørensen. 

Klagesager, der hidtil er behandlet i Fødevareministeriets departement, vil fremover blive behandlet af det nye klagecenter. Det er klager over afgørelser fra FødevareErhverv, Plantedirektoratet, Fiskeridirektoratet og som hidtil Fødevarestyrelsen. Desuden behandler klagecenteret fortsat klager over visse dyrevelfærdsafgørelser på Justitsministeriets område.

Læs også