Stærk overdrevet debat om giftigt drikkevand

Dansk drikkevand er slet ikke så truet af landbrugets pesticider, som man skulle tro, lyder det fra toksilog og dyrlæge Nina Svanborg.

Hvis en vandforsyning lukkes på grund af et pesticidindhold over den fastsatte grænseværdi, vil der yderst sjældent være en sundhedsfare.

Sådan fortæller toksilog og dyrlæge Nina Svanborg, der i mange år har arbejdet professionelt med emnet.

Nina Svanborg vil nu gerne slå et slag for at få udbredt, at landbruget og de pesticider, som bliver udledt derfra, ikke er den store trussel mod det danske drikkevand, som det fra mange kanter igen og igen ellers bliver fremstillet i de store landsdækkende medier.

- Den højst tilladte mængde pesticider i drikkevandet er sat politisk, ikke videnskabeligt.  Der ligger således ikke en vurdering af sundhedsfaren bag grænseværdien. Men avisoverskrifterne udmaler gerne hvilken fare, det pågældende pesticid kan udgøre i høje doser. De skriver ikke, om det er farligt i den mængde, der er fundet, det ville næppe sælge mange aviser, siger Nina Svanborg.

Meget store krav til drikkevand
Grænseværdien for pesticider i drikkevandet er fastsat 0,1 mikrogram pr. liter. Det er den mindste mængde pesticid, man var i stand til at måle, da det såkaldte drikkevandsdirektiv i 1998 blev lavet, og som er det, der bestemmer, hvor mange pesticider, der må være i drikkevandet. De fleste andre kemikalier har højere grænseværdier, forklarer Nina Svanborg.

- Danmark er et af de få lande i verden der - næsten - ikke bruger overfladevand til drikkebrug. Derfor kan vi tillade os at stille meget store krav til vores drikkevand. I Danmark og i EU er grænseværdien for pesticider i drikkevand 0,1 mikrogram pr. liter vand. Det svarer til at 137 personer skal drikke hver 2 liter vand dagligt i 100 år, for tilsammen at indtage blot et gram, siger Nina Svanborg, der så stiller spørgsmålet, om pesticider i så små mængder mon er sundhedsskadelige?

Det mener hun naturligvis ikke, at det er. Hun henviser til at Miljøstyrelsen selv i en pjece fra 1999, der handlede om godkendelse af sprøjtemidler skrev, at 0,1 mikrogram pr. liter vand svarer til, at der højst må være et gram stof i 10.000 kubikmeter vand. En mængde, der svarer til et gram i en swimmingpool med 4 meters dybde og en overflade på 25 gange 100 meter.

- Pesticider er blandt de kemiske forbindelser vi ved allermest om. Der er meget høje krav til undersøgelser af pesticider. Derfor ved vi mere om pesticider, end vi gør om de fleste lægemidler. Og det er lettere at få godkendt et lægemiddel, der har en uønsket - måske alvorlig – bivirkning, end det er at få godkendt et pesticid der måske – selv i meget høje mængder – har en ubetydelig utilsigtet virkning. Alligevel går vi og tror, at pesticider er meget farlige, siger Nina Svanborg.

Læs også