- Vi er oppe mod et embedsmandsdiktatur

Hans Gæmelke så i sin formandsberetning i Djursland Landboforening embedsmændene som største dyne at kæmpe imod, men han vil hellere bruge faglighed frem for traktordemonstrationer.

Frustrationerne over rammevilkårene for landbruget kommer til udtryk ved de mange møder i de lokale landboforeninger i disse uger. Djursland Landboforenings formand Hans Gæmelke fandt det således dybt foruroligende, at mange politikere slet ikke ved, hvad de lovgiver om, og ikke har det nødvendig mod til at sige fra overfor deres embedsmænd. Han så derfor det bedre for demokratiet, at embedsmændene var på valg på lige fod med politikerne.   

Selv om han brugte ordet embedsmandsdiktatur om den dyne, erhvervet kæmper imod, er hans traktor ikke med i optoget, som kører rundt ind på Christiansborg Slotsplads i næste uge.

- Jeg mener, traktordemonstrationer har en dårlig signalværdi overfor befolkningen og politikerne i særdeleshed. Tænk bare, hvordan store flotte 4-hjulstrukne traktorer med utilfredse landmænd står i skarp kontrast på tv-skærmen til de nøgne børn fra landene i Nordamerika, hvor befolkningerne kæmper for demokrati. Så mener jeg, at vor »nye fortælling« eller måske små happenings virker bedre, påpegede formanden.

Klapsalver
Hos flere af de ikke mindre end 190 fremmødte ud af foreningens 760 medlemmer var frustrationen over Grøn Vækst og vandplaner ikke til at tage fejl af.

- Vi skal hele tiden gå et skridt baglæns og tage tæskene. Derfor er det godt, at vi har fået Bæredygtigt Landbrug til at gøre vrøvl, sagde Benny Kirkebække Christensen, Allingåbro.

Både han, Børge Rasmussen, Jørgen Blach og flere andre fik klapsalver for at bakke op om traktordemonstrationer for at skabe lydhørhed.

- Vognmændene har blokeret med deres lastbiler, så jeg mener også, det er i orden, at vi viser vor utilfredshed, slog Jørgen Blach fra Trustrup fast.

Faglige argumenter
Også Landbrug & Fødevarers fungerende formand, Niels Jørgen Pedersen, som på vej hjem til Thy fra en lang dag på Axelborg kiggede indenfor ved generalforsamlingen i Hornslet Hallerne, forstår frustrationerne, men finder det vigtigere at bruge faglige argumenter frem for traktordemonstrationer.

- Politikerne kan bare ikke give landbruget noget, lige efter 500 traktorer har været rundt i hovedstaden, understregede han, da han tog ordet for at redegøre om landbrugets aktuelle situation.

- Jovist, situationen er alvorlig. Vi tjener for lidt, og målet i Grønt Vækst er helt klart, at vi ikke rammes på bundlinien. Ellers skal der vanke erstatning.

Modsat slog Niels Jørgen Pedersen fast, at rammebetingelserne blandt andet med lempelsen i jordskatterne på 500 millioner er blevet lempet. Til gengæld er der måske udsigt til ringere rammebetingelser fremadrettet, men indtil videre er de ikke vedtaget.

- Derfor mener jeg ikke, at tiden er til at genere den almindelige borger, og tænk sig, hvordan det vil skade landbruget i mange år, hvis en traktor ulykkeligvis skulle køre en cyklist over.

Ved tirsdagens generalforsamling måtte Djursland Landboforening fremlægge et 2010-regnskab med et minus 3,1 millioner kroner. Over to millioner kroner er tabt på en renteswap, mens 800.000 kroner er underskud de to seneste år i Byggeri & Teknik I/S, som landboforeningen med virkning fra årets udgang træder ud af.

En ikke enig bestyrelse vedtog i forbindelse med et DLR-lån på kontorbyggeriet i Følle i 2008 at indgå en renteswap mellem euro og schweizerfranc. Men blot få dage efter kollapsede verdensøkonomien, og efter en periode indså bestyrelsen, at tabet udviklede sig truende for foreningens egenkapital og derfor besluttedes det den 26. juni sidste år at gå ud af swappen med et bruttotab på 2.145.000 kroner til følge.

- Vi har naturligvis taget ved lære af udfaldet af denne sag og er ydmyge over det tab, som swappen har påført landboforeningen og dermed os medlemmer, understregede Hans Gæmelke i sin beretning.

Han blev genvalgt til formandsposten uden modkandidater. Stemmetællerne kom heller ikke i aktion ved valgene af fritvalgte medlemmer. Her fortsætter Henning Revsbech, Jørgen Ivar Mikkelsen og Mogens Høeg Hørning i endnu en periode.

  

Læs også