Image og politik til debat

GENERALFORSAMLING: Emnerne var landbrugets nye imagekampagne og politiske forhandlingsstrategi, da Holstebro-Struer Landboforening havde generalforsamling.

Omkring 100 var mødt frem, da Holstebro-Struer Landboforening afholdt deres ordinære generalforsamling i Nupark i Holstebro.

Der var nok at emner at tage fat på i debatten.

Formand Kristian Gade, Holstebro, der også er medlem af Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse, remsede i sin beretning op: Økonomi, Grøn Vækst, vandplaner, husdyrloven, husdyrtryk og retssikkerhed.

Men han lagde ud med at vise L&Fs nye tv-reklame, der er et led i den nye imagekampagne, der også kommer til at omfatte reklamer på taxaer, busskure og andre placeringer i det offentlige rum. Den koster i alt 60 millioner.

Ifølge Kristian Gade er et bedre image vejen til politisk indflydelse.

- Vi har to opgaver. Vi skal overbevise politikerne om, at landbrugets ideer er gode, og vi skal give landbruget et godt image i befolkningen, så der er stemmer i at støtte landbruget, sagde han og drog en direkte parallel mellem et godt image og muligheden for bedre rammevilkår.

Kan ikke bruge de brodne kar
For at forbedre landbrugets image i befolkningen, er det nødvendigt, at medlemmer, der ikke overholder god landmandspraksis, ekskluderes fra landboforeningen.

- Vi skal vise handling, hvis vi skal have en øget selvkontrol. Ellers er vi ikke troværdige, sagde formanden, der ikke var bange for selv at vurdere, hvem der skal ekskluderes.

Sådan er landboforeningens lod.

- Vi kan ikke se igennem fingre med, at folk bevidst importerer ulovligt gødning eller ikke behandler deres dyr ordentligt. Hvis de ikke vil modtage rådgivning og rette ind, så kan vi ikke bruge dem, sagde han.

Brok avler brok
Per Sognstrup, Nr. Felding, var for så vidt enig med sin formand.

- Den nye fortælling er et godt initiativ. Jeg er overbevist om, at det virker, for brok avler brok, mens succes avler succes, sagde han.

Men der var også ris til formanden. Ikke alene for det problematiske i at vurdere, hvornår medlemmer skulle ekskluderes, men også ris for ikke at turde sige nej.

- Det er nødvendigt at sige nej til de helt håbløse ting, sagde Per Sognstrup og fremhævede eksempelvis lysesiv i en eng og manglende træklodser i svinestier.

Han efterlyste også en mere ambitiøs tilgang til de politiske forhandlinger, for han har det indtryk, at Landbrug & Fødevarer går til forhandlingerne med det udgangspunkt at slippe billigst.

- Det er ligesom en bokser på vej til en kamp, der spørger sig selv, hvordan han undgår at få tæsk, sagde han.

Er nået langt med det politiske arbejde
Kristian Gade kom i sin beretning ind på de politiske resultater, Landbrug & Fødevarer har opnået. Her nævnte han blandt andet, at der nu kun indgår en reduktion på 9.000 kilo N i de reviderede vandplaner mod før 19.000 ton, samt at dele af vandplanerne nu skal revurderes.

Han fremhævede også, at landbruget har fået den længe ventede anmelderordning, det dog også betyder, at nye ammoniakkrav vil gøre det vanskeligt at udvide for ejendomme nær følsom natur.

Studehandel koster landmand 10 millioner
Svend Ebbesen, Ejsing, er en af de landmænd, der får det svært med de nye ammoniakkrav.

Han bor en kilometer fra Limfjorden og har 45 hektar med fem kilometer vandløb, der afvander til fjorden. Derudover ligger ejendommen tæt ved Natura 2000-områder.

Han driver i alt 160 hektar og har godkendelse til et par hundrede dyreenheder. Strategien for ham har de sidste 15 år været at kunne aflevere en ejendom i fornuftig drift med muligheder for udvidelse til en ny ejer.

Nu vurderer han, at de nye ammoniakkrav kommer til at koste ham 10 millioner kroner, fordi Landbrug & Fødevarer indgik det, han kalder en studehandel, for at gennemført anmelderordningen.

- Jeg er en af de landmænd, der betaler for, at det bliver nemmere at lave en gyllebeholder, sagde han.

Der er ikke indgået studehandler
Kristian Gade pointerede kraftigt, at der ikke var indgået nogen studehandel, men at man har fået det bedst opnåelige.

Han understregede, at de nye ammoniakkrav tillader, at man nedslider anlægget med den nuværende produktion, men erkendte også, at vil man udvide, skal det ske et andet sted.

- Landbrug skal i fremtiden ligge de miljørigtige steder. Sådan er det, sagde han.

Den 23. februar klokken 10.30 overtog formand i Holstebro-Struer Landboforening og medlem af primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Kristian Gade, sin nye ejendom på Lemvigegnen.

På kun ti dage lykkedes det ham at sælge sin tidligere ejendom i Hogager, hvor der ikke var mulighed for at udvide og udvikle. Ejendommen lå inde i byen, og køerne stod i bindestald.

Derfor besluttede han og familien at sælge og satse på landbrug et andet sted. De er derfor flyttet 50 kilometer længere vestpå og har købt et kvægbrug med 300 køer og miljøgodkendelse til 360. Der er 127 hektar til ejendommen, men det er ikke nok.

- Derfor satser jeg på et godt samarbejde med mine nye kollegaer, så jeg kan komme af med min husdyrgødning, siger formanden.

Indtil videre malker han og familien to steder, men når køerne skal på græs, skal de køer, der er vant til bindestalden, langsomt sluses ind i løsdriftssystemet.

Læs også