Økologerne får ikke meget ud af forslag om omlægning af landbrugsstøtte

Danske Svineproducenters formand, Henrik Mortensen, siger tak til forslag fra Økologisk Landsforening om omlægning af EU's landbrugsstøtte. En støtte han dog mener, at økologerne selv ikke får meget ud af.

Det er en rigtig god idé, formanden for Økologisk Landsforening, Evald Vestergaard, har fået, da han på foreningens generalforsamling i sidste uge foreslog en omlægning af EU’s landbrugsstøtte, så man fremover præmieres for sin indsats på områderne klima, dyrevelfærd, miljø, rent drikkevand og natur.

- Desværre får han ikke selv megen glæde af forslaget, lyder det fra formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, i en kommentar på foreningens egen hjemmeside, hvor han videre fortæller, at svineproducenterne ikke stiltiende vil acceptere at se på, mens Økologisk Landsforening markedsfører sig selv på bekostning af andre og med direkte vildledning af forbrugere og politikere.

På Økologisk Landsforenings generalforsamling, der fandt sted i fredags i Svendborg, fortalte Evald Vestergaard, at sådan som støttesystemet netop nu er skruet sammen, så favoriserer det i for høj grad en supereffektiviseret landbrugsproduktion med brug og pesticider og kunstgødning. En produktionsform der ifølge Evald Vestergaard godt nok skaber masser af billige fødevarer, men som også skader miljøet kraftigt.

Han ser derfor hellere, at landbrugsstøttesystemet bliver udbetalt som en form for betaling for at agere mere miljøvenligt.

- Det er gulerod frem for pisk, som skal ændre landbrugets adfærd, sagde Evald Vestergaard i fredags i Svendborg.

Er allerede meget klimavenlige
Henrik Mortensen tager som nævnt rigtig godt imod Evald Vestergaards forslag om omlægning af landbrugsstøtten. Det er nemlig noget, som de danske svineproducenter kan få meget ud af - i modsætning til økologerne selv.

- Dansk svinekød er allerede blandt det mest klimavenlige i verden. På ti år er udledningen af drivhusgasser faldet med 20 procent, og der findes ingen andre lande i verden, som kan producere svinekød med en lavere klimabelastning, skriver han blandt andet i sit indlæg på foreningens hjemmeside.

Her bemærker han også, at svineproducenterne på dyrevelfærdsområdet ligger i front i Europa, særligt hvad angår EU’s krav om omlægning til løsdrift i drægtighedsstalden.

- Vores næste store udfordring bliver øget løsdrift også i farestalden. Men hvis vi, som Evald Vestergaard foreslår, gør det til en fælles europæisk udfordring, og derved undgår dansk enegang, er vi bestemt friske på at tage udfordringen op, lyder det fra Henrik Mortensen.

Tak for det
Senere skriver han:

- Vi vil altså gerne sige tak til Evald Vestergaard for hans fremsynede forslag. Desværre får han ikke selv megen glæde af forslaget om at præmiere indsatsen på de nævnte områder.

Henrik Mortensen bemærker, at den økologiske svineproduktion på de fleste områder ikke er i nærheden af resultaterne fra den konventionelle.

- For eksempel forurener et økologisk slagtesvin fire gange mere end et konventionelt slagtesvin, det bliver med stor sandsynlighed transporteret længere end fleste konventionelle slagtesvin og pattegrisedødeligheden er op mod 50 procent højere i den økologiske produktion, lyder det fra Henrik Mortensen.

Læs også