Skolelæreren skældte ud

Miljøminister Karen Ellemann stak de delegerede et par lækre lunser og angreb herefter traktordemonstrationer som vejen til indflydelse.

Som det sig hører og bør, når der inviteres til en sammenkomst med spisning, havde miljøminister Karen Ellemann (V) et par værtindegaver med til Landbrug & Fødevarers ekstraordinære delegeretmøde i Herning i onsdags. Den første gave var nem at overbringe.

- Ministeriet er bedt om at udsende meddelelse om, at jeg har givet dispensation for alle landmænd fra nedfældningskravet for gylle i fodergræsmarker de næste to måneder. Vi giver dispensationen efter en ansøgning fra Landbrug & Fødevarer, som peger på, at det ekstremt kolde vejr og den lange vinter har skabt for græsmarkerne, sagde hun til de delegerede.

De konventionelle landbrug får dermed dispensation i lighed med den, økologerne fik for et par uger siden, dog med den forskel at økologernes er givet for fire år, mens den aktuelle dispensation kun er giver i to måneder, altså indtil 1. maj.

Kommunerne skal oppe sig
Miljøministerens anden luns til delegeretforsamlingen var mindre konkret, men skal tjene til en afhjælpning af den sagsbehandlingspukkel, der er ved at tårne sig op i kommunerne som følge af hjemviste husdyrsager.

- Jeg håber, det kan glæde jer, at jeg i går bad Miljøstyrelsen udsende en oversigt over udviklingen i dyretrykket med en supplerende vejledning i, hvordan kommunerne nu skal anvende tallene. De kommuner, der nu har stoppet deres sagsbehandling, har altså al mulig grund til at genoptage deres sagsbehandling nu.

Karen Ellemann bebrejdede ved samme lejlighed kommunerne, at der var sket en opbremsning af sagsbehandlingerne.

- Det er ikke rimeligt, når regeringen lige har brugt 100 millioner kroner på at afvikle puklen og forbedre rammerne for sagsbehandlingen.

Nyt udvalg for husdyr
Karen Ellemann lovede, at hun gennem en ny aftale med Kommunernes Landsforening vil gøre sit til at sikre en effektivt sagsbehandling i kommunerne.

- På langt sigt håber jeg, at vi i fællesskab kan udvikle en bedre og mere sammentænkt regulering af husdyrområdet. Derfor har regeringen, som en opfølgning på Grøn Vækst, nedsat et såkaldt husdyrreguleringsudvalg, der er på vej med anbefalinger om ændringer af reguleringen af hele området, lød ministerens forventning.

De hyler og skriger
I sin tale til de delegerede sammenlignede Karen Ellemann sin nuværende rolle med sin fortid som folkeskolelærer i en, formentlig noget uharmonisk, skoleklasse.

- I det ene hjørne står de grønne organisationer sammen med dele af oppositionen og hyler. De vil have miljø, uanset konsekvenserne for landbruget og truer med samråd og EU-fængsel.

- I det andet hjørne står Bæredygtigt Landbrug sammen med Liberal Alliance og hyler. De vil bare have landbrug uanset konsekvenserne for miljøet, og de truer med stormøder i haller og demonstrationer med deres store traktorer.

- Man får altså ingen indflydelse ved at stå i hjørnet og hyle op, tordnede hun og fremhævede i stedet regeringens dialog med Landbrug & Fødevarer forud for aftalen om Grøn vækst 2.0, fastslog miljøministeren.

Husdyrloven
Den netop vedtagne husdyrlov fik også sin behandling på det ekstraordinære delegeretmøde.

Fungerende formand, Niels Jørgen Pedersen, kvitterede for, at husdyrlovens anmeldeordning endelig kom i hus og erkendte, i stor enighed med miljøministeren, at det nok ikke kunne ende anderledes i den givne situation.

- Jeg er sikker på, I stadig kunne ønske jer en del anderledes i husdyrloven. I den balance må vi sikre, at vi passer bedre på vores moser , heder og overdrev, som stadig får det dårligere på grund af for meget ammoniak. Jeg tror ikke, det kunne ende anderledes, når forpligtelserne efter EU’s miljødirektiver er rammen, vi opererer indenfor, lød det fra miljøministeren.

Læs også