Holstein-Fyn er det nye navn

De sortbrogedes lokalforening har fået nyt navn.

Årets generalforsamling for de sortbrogede køer på Fyn bød blandt andet på et nyt navn til foreningen. Avlsforeningen for SDM – Dansk Holstein i Fyns Amt hedder nu det mere mundrette »Holstein Fyn«.

Mødet forleden, der havde ikke mindre end 52 deltagere, indledtes med besætningsbesøg på Hasmarkgård. Bedriften er på 185 årskøer, og der er indsat tre robotter sidste år.

Efterfølgende var der generalforsamlingen i Fru Nielsens køkken i Otterup, hvor formand Carsten Hedegaard aflagde beretning.

Færre insemineringer
Han oplyste, at foreningen nu har 98 medlemmer, eller fire færre end året før.

Antallet af insemineringer med Holstein på Fyn er – som den eneste race – faldet i 2010. Holstein havde 12.645 insemineringer eller et fald på to procent.

- De foregående to år var det os, der havde den store fremgang. Når det er sagt, tror jeg, at Holstein er inde i en brydningstid med hensyn til renracet kontrakrydsning. Jeg mener, at Holstein er så stor en race, at hvis vi bruger avlssystemet rigtigt, kan og skal vi have lige så stor en fordel som at krydse, påpegede Carsten Hedegaard.

På Fyn havde Holstein 19 renracede besætninger ved årsskiftet. Det er en besætning mere end året før. 16 besætninger er tæt på at blive renracede, og de inseminerer stort set kun med Holstein-sæd.

Ved valget til bestyrelsen var der genvalg til Carsten Hedegaard, Flemming Pedersen og Steen Ejby.

(2) 28-08-fy

Læs også