Roedyrkere kan få del i prisboom på sukker

Nordic Sugar tilbyder nu at dele ekstragevinsten fra de høje sukkerpriser på verdensmarkedet med roedyrkerne. Med kontrakter til variabel pris indgår også en risikodeling, hvis markedet ændrer sig i negativ retning.

- Hele verden skriger lige nu på sukker.

Det siger chefkonsulent Niels Viggo Brodersen fra Agricenter, Nordic Sugar, om den nuværende situation på sukkermarkedet og peger hermed på en ny og lukrativ mulighed for sukkerroedyrkere, der vil producere til de for tiden attraktive verdensmarkedspriser på sukker.

- Vi tilbyder nu kontrakter på levering af industrisukker til variabel pris, hvor dyrkeren får del i den, eventuelt betydelige, merpris for sukker, der kan blive realiteten om et år. Indtil nu har vi kun kontraheret industrisukker til fast pris, men det ændrer vi altså på nu.

Risikodeling
I det gældende faste tilbud om kontrahering af industrisukker til 2011-dyrkningsåret er den gældende roepris på 212,40 kroner pr. ton rene roer på basis af 18 procent sukkerindhold.

Nu tilbyder sukkerfabrikkerne kontrakter, hvor sukkerroedyrkerne og Nordic Sugar så at sige deler den merpris i porten, en eventuel fortsat høj verdensmarkedspris på sukker kan hjembringe i næste sæson.

Mens Nordic Sugar i det hidtil gældende kontrakter til avlerne om dyrkning af industrisukker har baseret sine kalkuler på en sukkerpris på 360-400 euro pr. ton sukker (cirka 2.700-3.000 kroner pr. ton sukker, red.), kan avlerne nu få del i gevinsten, hvis prisen skulle blive endnu højere.

Betingelsen er dog, at avlerne også deler i porten, hvis verdensmarkedsprisen for sukker - mod de nuværende forventninger - falder til under 360 euro pr. ton. Også her deler avleren og Nordic Sugar risikoen ligeligt.

Høje dækningsbidrag
Under de nuværende kontraktbetingelser for industrisukker, hjembringer sukkerroedyrkning på Sydsjælland, Lolland og Falster et dækningsbidrag, der nærmer sig det dobbelte af hvededyrkning og endnu bedre i konkurrence med vinterraps.

Rådgivningsselskaberne Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Gefion har i efteråret beregnet DB II til henholdsvis 5.156 kroner pr. hektar og 4.165 kroner pr. hektar ved 11 ton sukker pr. hektar. Forskellen i de to kalkuler beror fortrinsvis på forskellig transportafstand til sukkerfabrikken.

- Hvis man laver en kalkule med en salgspris på sukker ab fabrik på for eksempel 500 euro og et udbytte på 12,5 ton polsukker pr. hektar (69,4 ton rene roer pr. hektar og en sukkerprocent på 18) bliver der i forhold til de kendte kontrakter for industrisukker, mulighed for en merindtægt på 4.500 kroner pr. hektar, svarende til et DB II på cirka 11.500 kroner pr. hektar, viser Niels Viggo Brodersen.

- Og jeg vil da gerne gøre opmærksom på, at det er en forsigtig kalkulation i forhold til den situation, vi lige nu ser på sukkermarkedet, fastslår chefkonsulenten.

Kalkulationsprisen for den endelige afregning til sukkerroedyrkere, der ønsker at indgå kontrakter med variabel sukkerpris beror på Nordic Sugars gennemsnitlige nettosalgspris løst og ab fabrik for perioden 1. oktober 2011 og indtil 30. september 2012.

Læs også