Det lysner i Agri Nord

Der er kommet styr på driften hos Agri Nord. - Det resultat, vi kommer ud med for 2010, er bedre end budgetteret, og det er rigtig positivt, konstaterer adm. dir. Erik Lydiksen.

Fremtiden tegner lysere end længe for Agri Nord.

Det understreger landboforeningens adm. dir. Erik Lydiksen, som pointerer, at det er en ambitiøs genopretningsplan for virksomheden, der danner fundamentet for, at man er forbi sidste års turbulens med underskud og afskedigelse af den daværende direktør.

- Det resultat, vi kommer ud med for 2010, er bedre end budgetteret. Og det er rigtig positivt, fastslår Erik Lydisken.

Sikkert fundament
Han forklarer, at rådgivningsvirksomheden med baggrund i en revisorgennemgang den 30/9 har foretaget en regnskabsmæssig ændring, som har givet et fuldstændig retvisende billede af situationen.

- Efter de turbulente år, vi har været igennem, har vi i fremtiden et økonomisk fundament, som er 100 procent sikkert, fastslår Erik Lydiksen.

I Agri Nords »genopretningsplan« har ledelsen set bredt på organisationen og haft fokus på stordriftsfordele, kundeservice, trivsel for medarbejderne, tværfaglighed og økonomi.

- Vi har også kigget på IT og har hele tiden fokus på at blive endnu bedre til at udnytte de tekniske muligheder, der findes. Desuden er vores indkøb blevet effektiviseret, og også her er der fundet besparelser.

Yderligere har vi vurderet antal medarbejdere op imod antal opgaver, og inden for de sidste måneder har vi nedlagt 18 stillinger, fortæller Erik Lydiksen.

Fire afdelinger
Virksomhedens strategi er fremadrettet en decentral struktur med fire afdelinger; Aalborg, Aars, Hobro og Hadsund. Et langsigtet strategiarbejde opstartes efter sommerferien, og strategien forventes klar i 1. kvartal 2012.

Agri Nords priser er ifølge Erik Lydiksen fra 2010 generelt uændrede.

- Vi har lavet individuelle takstreguleringer og bl.a. sænket timeprisen for økonomiassistenter med 5,5 % eller 32 kr. pr. time. For at finde de penge har vi været nødt til at hæve prisen andre steder. Totalt vil priserne dog opleves som uændrede, forklarer Erik Lydiksen.

Agri Nord-formand, Arne Buus, har siddet i bestyrelsen siden 1992 og på formandsposten i landboforeningen siden 2001.

Til Agri Nords kommende generalforsamling har Arne Buus valgt ikke at genopstille til formandsposten. Bestyrelsens kandidat til formandsskabet er 2. næstformand, Carl Chr. Pedersen, Gandrup.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 16. marts kl. 18.30 i Skalborggårdhallen ved Aalborg.

Læs også