Processen med vandplaner kørt fuldstændig af sporet

Et selvtilstrækkeligt miljøministerium, der ikke har villet høre på hverken eksperter eller landbruget i forbindelse med vandplanerne har kørt processen af sporet. Skarp kritik fra Videncentret for Landbrug, da Kolding Herreds Landbrugsforening torsdag aften holdt stormøde om vandplanerne.

Selv om det lykkedes at få 10.000 af de i alt 19.000 ton krævede ton kvælstofreduktion sendt til hjørnespark i udvalg, så er der ikke mange i landbruget, der tror, at de forsvinder, selv om håbet stadig lever.

Formand i KHL, Asger Christensen, lagde ikke fingrene imellem, da han torsdag aften bød velkommen til foreningens arrangerede stormøde i Kolding for godt 150 fremmødte landmænd. For landbruget holder ganske enkelt ikke til vandplanerne oven i alt det andet, krisen har bragt med sig.

- Derfor skal vi alle de steder, hvor vi kan, give fælles høringssvar, forklarede Asger Christensen med henvisning til fristen for høringssvar den 6. april.

Herefter var det Flemming Gertz fra Videncentret for Landbrug, der tog over med en gennemgang og opdatering på vandplanerne.

Han påpegede det uheldige og kritisable i, at regeringen kom med Grøn Vækst midt i processen med vandplaner, med reduktionen af de 19.000 ton kvælstof.

Samtidig stillede han spørgsmålstegn ved den danske enegang i forhold til kun at se på kvælstof og ålegræs i forbindelse med bedre vandmiljø. For her spiller fosfor, fiskeri og klima også en rolle – noget som andre lande har taget højde for og tager med i deres beslutninger.

Fælles høringssvar
En landboforening og en kommune i fælles høringssvar om vandplaner er noget af en sjældenhed. Ikke desto mindre er det, hvad der er sket mellem KHL og Kolding Kommune, der i forbindelse med høringssvar omkring vandplanerne er gået sammen.

Biolog ved Kolding Kommune, Hans Martin Olsen, gennemgik flere eksempler på områder, man vil tage med i høringssvaret, og hvor han ser en række overordnede problemstillinger. Blandt andet omkring den økologiske tilstand i vandmiljøet og en uensartet fordeling i Danmark.

- Samtidig har der ikke været klageadgang til det foreliggende forslag til vandplanerne, der ventes vedtaget til november, hvor også et folketingsvalg banker på, og hvem ved, hvad der sker herefter, spurgte Hans Martin Olsen.

Kritik af L&F
I forbindelse med spørgerunden og debatten var der flere fremmødte, der kom med skarp kritik af Landbrug & Fødevarers indsats i forbindelse med vandplanerne.

Blandt andre Jacob From:

- Vi er mange, der er bekymrede, men det virker ikke som om Landbrug & Fødevarer er bekymrede. Michael Brockenhuus-Schack snakker om at finde løsninger på miljøproblemer. Men der er ingen beviser for, at reduktion af kvælstof hjælper. Vi landmænd føler os som en patient på Herlev Sygehus, men vi har ikke lyst til at dø på det her. Landbrug & Fødevarer bør komme ind i kampen.

Samtidig ytrede flere kritik af, at L&F ikke gør nok for at få både politikere, medier og befolkning med på landbrugsbanen. Et punkt, hvor Asger Christensen dog mener L&F er godt på vej er med den kommende image-kampagne, der fra 31. januar vil kunne ses i tv-reklamer, spots, banner og annoncer – en kampagne, hvor landbruget vil forklare og slå på, hvad det bidrager med til det danske samfund.

Også den seneste tids aktioner med traktor-demonstrationer og happenings ved politiske møder blev debatteret.

- Traktorer på gaden kan være godt. Men det er vigtigt at det foregår under ordnede forhold, og vi opfører os ordentligt, sagde Asger Christensen, med direkte henvisning til statsminister Lars Løkke Rasmussens besøg i Kolding den 1. februar i forbindelse med et vækstseminar arrangeret af Frøs Herreds Sparekasse.

Læs også