Lucerne i fuldfoder fremmer vomfunktionen

Produkt af finsnittet, wrappet lucerne får bakterierne i vommen til at fungere bedre. Desuden løfter produktet PBV.

Finsnittet lucerne i foderrationen til malkekøer kan sikre den prikleeffekt, som er så vigtig for at koens vom til at fungere optimalt.

Det er baggrunden for, at Ågård Fourage ApS i samarbejde med rådgivningsfirmaet Unitron A/S har udviklet et foderprodukt til malkekøer bestående af finsnittet lucerne. Lucerneproduktet, der leveres i rundballer på 500-625 kg, er snittet med en snitlængde 5-8 centimeter.

- I modsætning til med halm kan man være sikker på at opnå den tilsigtede struktureffekt ved at blande det finsnittede lucerneprodukt i fuldfoderet. Køerne lader jo ofte halm, der er blandet i fuldfoderet, ligge tilbage på foderbordet. Det sker ikke med lucerneproduktet, som køerne har vist sig at have en langt større ædelyst til, forklarer Henning Jørgensen, fodringsrådgiver hos Unitron A/S.

Løfter PBV
Hertil kommer, at blot 0,5-1,0 kg af lucerneproduktet kan erstatte halm, som fylder langt mere i vommen og derfor begrænser køernes energioptagelse. Den finsnittede lucerne danner også et godt flydelag i vommen, hvilket får bakterierne i vommen til at fungere bedre. Desuden løfter produktet PBV, mens hvedehalm sænker den.

Peter Dahl fra Ågård Fourage ApS oplyser videre, at iblanding af det finsnittede lucerneprodukt forebygger løbedrejninger, ligesom tyggetiden forøges.

- Herved stimuleres drøvtyggefunktionen, og endelig viser erfaringen, at vores finsnittede lucerne påvirker reproduktionen positivt, siger han.

Undgå samensilering med græs
- Samensilering af græs og finsnittet lucerne, er noget, vi må fraråde. Der sker det, at saften fra græs med et tørstofindhold på 30-35 procent blødgør lucernestykkerne, og så ødelægges prikleeffekten, forklarer Henning Jørgensen.

Håndteringsmæssigt har lucerneproduktet fra Ågård Fourage ApS den fordel frem for halm, at det er meget hurtigere at blande op i fuldfoderet. En anden fordel ved produktet er, at der ikke sker afblanding, da lucernestykkerne har den samme længde som de andre foderemner. Endelig peges der på, at lucerne indeholder vigtige mineraler og sporstoffer.

Tørstofindholdet i produktet ligger på 60-80 procent. Det betyder, at prikleeffekten bevares. Der er tilsat ensileringsmiddel for at forebygge dannelse af mug, skimmelsvampe og sporer.

Læs også