Fynske kvægfolk mødes i Vissenbjerg

ÅRSMØDE: Det traditionelle årsmøde i Fynsk Kvæg afvikles onsdag den 15. december.

Gennem årene er mange årsmødetraditioner i fynsk landbrug gået fløjten i takt med den rivende udvikling både i primærlandbruget og i landbrugets organisationer. Hvem husker ikke det store svineårsmøde eller for den sags skyld årsmødet for de fynske planteavlere på Nyborg Strand?

Som de eneste har det fynske kvægbrug fastholdt at afvikle årsmøde. Om end det ikke længere foregår på Hotel Nyborg Strand med 200-300 deltagere med efterfølgende julefrokost, så finder Udvalget for Fynsk Kvæg, som den samlende fynske kvægorganisation i dag hedder, det vigtigt fortsat at arrangere mødet.

- Det er vigtigt, at kvægbrugerne bakker op om dette traditionsrige årsmøde. Det er stedet, hvor vi en gang om året gør status over året, der gik, og ser frem mod året, der kommer.

- Det er også stedet, hvor alle, uanset organisatorisk tilknytningsforhold, kan mødes lokalt i et fælles forum til en faglig snak med kolleger, ligesom man har mulighed for at få en dialog med RYK's brugerråd og daglige ledelse, fastslår udvalgets sekretær, kvægkonsulent Per Einshøj.

Traditionelt program
Årsmødet foregår onsdag den 15. december kl. 9.30 i Centrovices mødelokaler i Vissenbjerg.

Traditionen tro indleder udvalgets formand Lars Iversen med at berette om kvægbrugets forhold i 2010 og fremover.

Derefter vil der være orientering fra RYK's formand, Jens Chr. Mathiesen, med efterfølgende valg af medlemmer til brugerrådet.

Inden overrækkelsen af den største hæder i fynsk kvægbrug, H.B. Kochs Mindelegat, vil kvægkonsulent Per Einshøj komme ind på aktuelle forhold i fynsk kvægbrug og kvægavl, samt gennemgå årets bedste ydelsesresultater.

Mødet slutter med frokost kl. 12.30, og alle kvægbrugsinteresserede er velkomne.

Læs også