DLF-overskud på 31 millioner

Trods et stort mersalg af frø betød lavere priser, at frøkoncernens omsætning og overskud faldt en smule i det forgangne regnskabsår.

2009/2010 blev trods en afsætningsfremgang på ikke mindre end 24 procent alligevel ikke noget rekordår for DLF-koncernen.

Den store salgsfremgang i mængder blev nemlig opvejet af et tilsvarende prisfald som følge af finanskrisen, ringere efterspørgsel og heraf afledt store lagre. DLFs omsætning blev på 2.001 millioner kroner mod 2.061 millioner kroner året før.

Med fortsatte forretningstrimninger sikrede DLF-koncernen en bundlinje på 31,0 millioner kroner efter skat mod 32,5 millioner året før. Regnskabsåret sluttede med en egenkapital på 677 millioner kroner svarende til en soliditetsgrad på 48 procent – en fremgang fra 45,6 procent året før.

– DLF er kommet stærkt igennem et globalt vanskeligt år for frøbranchen. Resultatet er nået samtidig med, at vi har præsteret en særdeles konkurrencedygtig afregning til vores frøavlere og ejere, så vi er fortsat godt rustet til fremtiden, sagde Truels Damsgaard på generalforsamlingen i den forgangne uge, og benyttede samtidig lejligheden til at glæde sig over den enorme omtale, frøvirksomheden har fået i forbindelse med leveringen af græsset til de sydafrikanske VM-fodboldbaner i sommer.

- Salgsmæssigt kan vi ikke måle effekten, men det har givet et boost for virksomheden og hele vor salgsorganisation, samt misundelige blinke hos konkurrenterne.

Truels Damgaard oplyste på generalforsamlingen, der traditionen tro blev afholdt på Hotel Nyborg Strand, at der i Danmark i 2009 blev dyrket græsfrø på 80.000 hektar og høstet 102.000 tons, hvilket var en stigning på 27 procent. Til gengæld blev arealet til denne sæson reduceret med ikke mindre end 29 procent til 61.500 hektar.

- Vi forventer et høstareal på samme niveau i 2011, og dermed også, at balancen mellem udbud og efterspørgsel vil være genskabt. Og at vi derfor i 2012 igen kan begynde at øge frøarealerne.

God vækst i Kina og Rusland
Mens 2008/09-sæsonen var præget af et meget lavt frøforbrug i Europa, valgte DLF-Trifolium salgstaktisk i 2009/10 at søge et prisniveau, der på samme tid kunne øge afsætningen og forhindre at amerikansk frø blev dumpet ind i EU.

– Vi fik en markant øget afsætning primært på de store markeder i Tyskland, Italien og UK samt rekordstore afsætninger i Rusland og Kina. DLF står således for omkring 35 procent af importen af græsfrø til Kina og godt 60 procent i Rusland. Det er tilfredsstillende og peger den rette vej for det nye år, sagde Truels Damsgard, som konstaterede, at en hård vinter betød gensåning af mange fodergræsmarker og plæner og derfor medførte et travlt forår.

Hug til regeringen
- Giv landbruget anstændige rammevilkår, og vi vil kvittere med merproduktion, større beskæftigelse og heraf afledt øget skatteevne samt en forbedret valutaindtjening.

Formanden for DLF, Benny Kirkebække Christensen, havde denne opfordring til regering og folketing, da han i tirsdags aflagde beretning til selskabets generalforsamling i Nyborg.

- Landbruget kan ikke, som industrien og rederierne, flytte udenlands, fordi jorden nu engang binder bonden, sagde frøformanden. Vi skal leve med, at konkurrence på varepriser er godt, mens konkurrence på lønninger er kriminelt og strafbart. I tilgift dikterer politikerne vandplaner og Grøn Vækst, som medfører horrible ekstra udgifter uden at have undersøgt prisen herfor, men der tales om milliarder. Pløjer en landmand to centimeter for tæt på en grøft, kan det koste flere hundrede tusinde kroner i straf. Flygter en grov voldsforbryder fra et statshospital, og det hænder jævnligt, er der tale om en menneskelig fejl, som ikke får konsekvenser for de ansvarlige. 

Læs også