Overskud trods vanskeligt frø-år hos DLF

DLF-koncernens omsætning og overskud faldt en smule i det forgangne regnskabsår, selv om afsætningen i mængde steg med 24 procent.

2009/2010 blev trods en afsætningsfremgang på ikke mindre end 24 procent alligevel ikke noget rekordår for DLF-koncernen.

Den store salgsfremgang i mængder blev nemlig opvejet af et tilsvarende prisfald som følge af finanskrisen, ringere efterspørgsel og heraf afledt store lagre.

DLFs omsætning blev på 2.001 millioner kroner mod 2.061 millioner kroner året før, og bundlinjen på 31,0 millioner kroner efter skat mod 32,5 millioner året før.

 Regnskabsåret sluttede med en egenkapital på 677 millioner kroner svarende til en soliditetsgrad på 48 procent – en fremgang fra 45,6 procent året før.

Vanskeligt år
- DLF er kommet stærkt igennem et globalt vanskeligt år for frøbranchen. Resultatet er nået samtidig med, at vi har præsteret en særdeles konkurrencedygtig afregning til vores frøavlere og ejere, så vi er fortsat godt rustet til fremtiden, sagde Truels Damsgaard på generalforsamlingen i går, og benyttede samtidig lejligheden til at glæde sig over den enorme omtale, frøvirksomheden har fået i forbindelse med leveringen af græsset til de sydafrikanske VM-fodboldbaner i sommer.

- Salgsmæssigt kan vi ikke måle effekten, men det har givet et boost for virksomheden og hele vor salgsorganisation, samt misundelige blikke hos konkurrenterne.

Truels Damgaard oplyste på generalforsamlingen, der traditionen tro blev afholdt på Hotel Nyborg Strand, at der i Danmark i 2009 blev dyrket græsfrø på 80.000 hektar og høstet 102.000 tons, hvilket var en stigning på 27 procent. Til gengæld blev arealet til denne sæson reduceret med ikke mindre end 29 procent til 61.500 hektar.

- Vi forventer et høstareal på samme niveau i 2011, og dermed også at balancen mellem udbud og efterspørgsel vil være genskabt. Og vi derfor i 2012 igen kan begynde at øge frøarealerne.

Læs også