Svineproducenter: DC Future leverede ikke varen

Fra Danske Svineproducenter lyder der sønderlemmende kritik af Danish Crown. Svineproducenterne mener, at »varen ikke er blevet leveret« som lovet via DC Future, der officielt afsluttedes 1. oktober. Noget værre vås, lyder det fra Danish Crown

Efter Danish Crowns repræsentantskabsmøde onsdag, konkluderer Danske Svineproducenter, at Danish Crown ikke har leveret den vare, der ellers blev lovet via DC Future.

- For 18 måneder siden lagde ledelsen hovedet på blokken for, at planen DC Future skulle lykkes. Dengang var vi mange, der ønskede, at man skulle binde målet fast på, at man skulle nå den tyske notering. Det ønskede ledelsen ikke, hvilket de nok er trætte af i dag, hvor vi har set tyskerne miste pusten i forhold til os på grund af dårlig markedsadgang til Rusland i perioden og ingen valutagevinst på eksporten, som vi har haft det, skriver Danske Svineproducenter på sin hjemmeside.

Varen blev ikke leveret
1,6 milliarder kroner blev vi lovet i gevinst på ni punkter. Den vigtigste var lønnen, og det gik ikke særligt godt med den. Hvordan det er gået på de andre punkter er svært at gennemskue, men når man gør gevinsten op, og ser bort fra rentebesparelser og besparelser på logistik, som begge dele skyldes udefra kommende faktorer, må man nok konstatere, at varen ikke er blevet leveret, skriver Danske Svineproducenter.

- Nu, hvor repræsentantskabet så skulle bestemme, om øksen skulle svinges, var hovedet lige pludselig ikke længere på blokken. Det var i færd med at fortælle, hvor vigtigt det var i en rasende fart at få lavet Danish Crown om til et aktieselskab, fordi man mangler finansiel styrke til at gennemføre sin vækststrategi. Mens repræsentanterne så går rundt hjemme på gårdene og tænker over det, får de så besked via en generel pressemeddelelse om, at man har købt et slagteri i Tyskland, der er dobbelt så stort som Tican. Deres første tanke var nok, at »hvor er det godt, at jeg sidder i repræsentantskabet og kan være med til at træffe de vigtige beslutninger«, lyder det fra foreningen.

Positive aktier
- Nu er DC så kommet på aktier, og det synes vi i Danske Svineproducenter var et godt og vigtigt skridt, fordi det åbner nogle muligheder. Vi har også alle sammen købt et slagteri i Tyskland, og det kan sikkert også blive en god forretning med den rigtige ledelse, men har vi det?, spørger svineproducenterne.

- Vi besluttede, da man søsatte DC Future, at give DC arbejdsro, så de kunne koncentrere sig om, at det blev en succes og også for, at de ikke kunne tørre fiaskoen af på os, hvis det mislykkedes. Nu kan selv DC’s mediemaskineri ikke sminke DC Future til at ligne en succes. Alligevel kan vi konstatere, at repræsentantskabet ikke er andet end et gummistempel for ledelsen, så lad os få repræsentantskabet på pension og få indført en generalforsamling, hvor man stemmer efter leverancer, så vi kan få nye koste ind og feje ud i hjørnerne, tordner Danske Svineproducenter.

Løst grundlag
Kritikken fra svineproducenterne kommer bag på Danish Crown, fortæller kommunikationsdirektør Anne Villemoes. Hun mener, at udsagnet om, at DC Future ikke har leveret varen må være baseret på et helt løst grundlag.

- Vi har jo afrapporteret løbende på repræsentantskabsmøderne. Senest i forbindelse med halvårsresultatet, og vi afrapporterer selvfølgelig igen. Men hvis svineproducenterne er i tvivl om, hvornår det sker, så kan man jo så ringe og spørge, eller man kan spørge de medlemmer, man har i repræsentantskabet, for de er jo fuldt orienterede, påpeger hun.

Efter planen
Anne Villemoes oplyser, at samtlige selskaber i Danish Crown indgår i DC Future, og at det dermed er klart, at man ikke laver årsregnskaber på en uge eller to.

- Men der sidder naturligvis revisorer, der på fuldt drøn er i gang med at gøre årsregnskaberne op, og DC Future er en del af det. Så snart de er færdige, så afrapporterer vi til repræsentantskabet, og det bliver den 25. november, hvor det næste møde ligger, oplyser Anne Villemoes.

- Hvis man så i mellemtiden synes, at det får en til at gætte, så udstiller det jo en dumhed, som er helt iøjefaldende. Hvis man har fulgt med i den afrapportering, der har været, så ved man, at vi hele vejen igennem løbende har sagt, at vi er på målene i DC Future i forhold til, hvor vi er i forløbet, siger kommunikationsdirektøren:

- Men med et regnskabsår, der udløber med udgangen af september, så giver det sig selv, at tallene ikke er gjort op endnu.

Utilbørligt
- Jeg må sige, at vi er noget forbavsede over den utilbørlige måde, man kalder repræsentantskabet for et »gummistempel«. Nu sidder der jo rigtigt mange af svineproducenternes medlemmer i repræsentantskabet, påpeger hun.

- Man bakker jo op om den beslutning, som repræsentantskabet har truffet, og samtidig kalder man repræsentantskabet for et gummistempel.

- Hvor er det, at repræsentantskabet skulle være et gummistempel? De har jo ikke hverken stemplet, anerkendt eller nikket til noget som helst, som ikke har været fremlagt endnu.

- Faktuelt er det altså - sagt på jysk - noget værre vås.

Læs også