Forventer lang debat om Arlas fremtid

To repræsentantskabsmedlemmer forudser en lang debat i de næste dage om Arlas fremtidige vækststrategi, der betyder at konsolideringen cirka bliver fordoblet i forhold til i dag.

Der skal finansiering til for, at Arla kan få udløst sit vækstpotentiale og dermed hævet indtjeningen.

Og da man tidligere har afvist tanken om at gå på aktier, skal pengene findes blandt Arlas ejere, andelshaverne. Dem er der i Danmark og Sverige 7.600 af og i de næste fem år skal de pumpe adskillige millioner ind i selskabet.

Helt præcist skal der hvert år, hvis det forslag som Arlas bestyrelse i dag og i morgen fremlægger for repræsentantskabet, bliver godkendt, overføres 4,5 procent af Arlaindtjeningen til egenkapitalen. Det betyder, at konsolideringen bliver hævet fra i dag 5-7 øre pr. kilo mælk til 10-11 øre pr. kilo mælk.

Fra Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har det flere gange lydt, at det er der slet ikke råd til for de økonomisk trængte mælkeproducenter, og i gårsdagens udgave af Børsen advarer direktør for udlån i DLR Kredit, Jens Kr. A. Møller, også mod Arlas planer.

DLR Kredit er bekymret for det pres på mælkeproducenternes likviditet, som den øgede konsolidering af kapital ind i andelsselskabet fører til.

- Hvis andelshaverne i al fremtid skal efterlade flere penge i mejeriet ved at acceptere en lavere afregningspris, er det selvfølgelig likviditetsbelastende på den lange bane, siger Jens Kr. A. Møller til Børsen.

Han forklarer videre, at han godt forstår de landmænd, der har svært ved at lade midler ud over det strengt nødvendige blive i produktionsselskaberne, som det er nu.

Nødvendigt træk
Ifølge to helt tilfældigt udvalgte repræsentantskabsmedlemmer, som Effektivt Landbrug har talt med, er der da også for alvor kridtet op til en lang debat i dag og i morgen i Nyborg, hvor en masse forskellige synspunkter vil komme frem.

- Jeg tror, vi får en god og lang diskussion om det bestyrelsen har lagt frem. Der har jo været kredsmøder rundt omkring inden, og her og der kommet nogle røster om, at det er rigtig mange penge, som der skal stilles til rådighed. Det tror jeg, vi kommer til at debattere rigtig voldsomt, siger repræsentantskabsmedlem Frank G. Johansen, der har en produktion på 400 køer ved Vrå.

Selv synes Frank G. Johansen, at den strategiplan for 2015, som repræsentantskabet tidligere har godkendt er den rigtige plan, og man derfor også er nødt til at få den finansieret.

- Men der er da nogle ting i det, der er lagt frem, som godt kan diskuteres, siger han og henviser til størrelsen af beløbet, som mælkeproducenterne fremover skal sende videre til Arlas konsolidering.

- Det er et utroligt stort beløb og noget af en mundfuld, der skal sluges. Det er jo over en fem års periode, og vi ved ikke om den mælkepris, der er der nu, den også holder om fem år, lyder det fra Frank G. Johansen.

Vi skal have fundet en løsning
Repræsentantskabsmedlem Finn Kjærgaard Bach fra Fjerritslev, der driver en produktion på 200 køer, fortæller, at også han forventer, at der i de næste dage bliver fundet en løsning til at få finansieret Arlas strategiplan.

- Langt hen ad vejen så indeholder forslaget fra bestyrelsen mange af de ting, som vi i repræsentantskabet har været med til at diskutere os frem til. Det er noget, som vil styrke vores mælkepris, og vi har slet ikke råd til at lade være. Der er dog også nogle ting i det, som jeg vil gøre en indsats på at få rettet lidt op på mødet, siger Finn Kjærgaard Bach.

Han vil inden mødet i dag ikke afsløre, hvad det præcist er.

Efter repræsentantskabsmødet på torsdag afholder ledelsen i Arla et pressemøde, hvor Effektivt Landbrug naturligvis vil være til stede, og hvor resultatet af repræsentantskabsmødet bliver fremlagt.

Læs også