40 lodsejere lægger jord til stort vådområde

KVÆLSTOFFILTER: 100 hektar omkring Stavids Å vil i løbet af 2011 blive omdannet til et stort kvælstoffilter.

Stavids Å skal sno sig som i gamle dage. Det kommer den til, fordi 40 lodsejere langs åen har indgået en aftale med Miljøministeriet om etablering af et stort vådområde, som blandt andet skal reducere kvælstofudvaskningen til Odense Fjord med 24 ton om året.

Gårdejer Jens Christian Plougheld, der driver 240 hektar med planteavl i Amager ved Morud, er en af de 40 lodsejere, som har lagt jord til projektet, og han ser frem til at se projektet realiseret i sin fulde udstrækning.

- Jeg er gået ind i projektet med positive øjne, og jeg tror, det bliver et godt resultat. Odense, som gerne vil være en grøn kommune, får et flot naturområde, og når det handler om at skåne miljøet for kvælstof, så er vådområder en af de metoder, der virkelig batter noget, siger Jens Christian Ploughede, som alt i alt også er tilfreds med den økonomiske erstatning og den erstatningsjord, han har fået i forbindelse med projektet.

Modstand undervejs
Forløbet har dog ikke været helt gnidningsfrit. På et tidspunkt var det hele ved at gå i vasken, fordi der var omkring 15 lodsejere, som var imod projektet. Men modstanden blev ryddet af vejen via forhandlinger og passende erstatninger til lodsejerne.

- De lodsejere, som har været mest skeptiske overfor projektet, er nok dem, der har købt en ejendom med et par hektar jord ned til åen, hvor de har nogle heste eller kreaturer gående. De har været bange for, at de ikke fremadrettet ville kunne bruge arealerne til afgræsning eller høslæt. Andre har ment, at det var bedre at bruge pengene på skole- og ældreområdet, fortæller Jens Christian Ploughede.

Der har også været et par negative oplevelser i hans egen sag.

- Jeg blev en lille smule skuffet i sidste del af processen, fordi vi under forhandlingerne blev lovet, at man ville betale for dræning af erstatningsjorden, jeg har fået. Men det løb man fra. Og efter, at vi skrev under på aftalen, fik vi at vide, at naboen havde jagten i år og næste år på erstatningsjorden. Det kunne man godt have fortalt mig, før aftalen blev underskrevet, siger Jens Christian Ploughede, som alligevel vurderer, at stemningen blandt de 40 lodsejere, som er med i aftalen om det store vådområdeprojekt, i dag er overvejende positiv.

At Odense Fjord nu bliver sparet for 24 ton kvælstof om året med etableringen af et stort vådområdeprojekt til mere end 15 millioner kroner omkring Stavids Å, glæder  miljøminister Karen Ellemann (V).  

- Jeg vil gerne takke alle de lodsejere, som har indset, at tiden var inde til at give åen og ådalen tilbage til naturen. Når vi skal genskabe mistede naturværdier som Stavids Å, hviler det ikke kun på politikernes skuldre. Der er brug for, at andre også tager et ansvar, lyder det fra miljøministeren.

- Der er så mange miljøgevinster ved at arbejde med vådområdeetablering, at jeg kalder det naturens eget rensningsanlæg. Ud over at dyr og planter får langt bedre levevilkår, udledes der væsentligt mindre kvælstof til det farvand, som åen løber ud i.

Samlet set har Danmark siden 2001 fået omkring 6.000 ha vådområder. Med regeringens beslutninger i Grøn Vækst vil der komme yderligere 8.000 ha nye vådområder og samlet set 75.000 hektar ny natur frem til 2015.

Læs også