Majsen forsinket et par uger

GROVFODERHØST: Majshøsten ventes først i gang sidst i september. Det er to-tre uger senere end i fjor.

Normalt ville de første finsnittere nu være i gang i majsmarkerne i den østlige del af Fyn, hvor afgrøden traditionelt er længst fremme. For Kaj Pedersens Maskinstation i Rønninge er det i de mest ekstreme år sket allerede omkring 1. september, og sidste år gik majshøsten i gang den 9. september.

I år bliver det imidlertid senere. Kaj Pedersen vurderer, at bjærgningen af majsen først for alvor går i gang i slutningen af måneden. Årsagen til den senere ensilering af majsen skal findes dels i den senere såning efter den hårde vinter og dels den kolde forsommer.

Til gengæld glæder maskinstationsejeren sig over, at majsmarkerne i sommerens løb både har fået godt med varme og nedbør. Heller ingen sygdomme har plaget majsplanterne sæsonen igennem.

Normalhøst
- Derfor står langt de fleste marker rigtig godt, dog med undtagelse af de tidligst såede områder, hvor det var for vådt, siger han og vurderer, at der sagtens kan blive en østfynsk normalhøst på 11-12.000 foderenheder pr. hektar.

Kvægkonsulent Kim Søgaard Rasmussen fra Centrovice betegner udsigten for majsen som fornuftig, men ikke til rekord. Nok nærmere lige under eller omkring gennemsnit.

Han har netop været ude for at tage prøver, så Videncentret for Landbrug kan holde landmænd over hele landet ajour med udviklingen.

Store, fynske variationer
På Fyn tages prøver fire steder, og de viser store variationer, men prøverne omfatter ikke Ærø og Langeland, og her bedømmer Kim Søgaard Rasmussen majsen til at være længere fremme.

Fra Gudbjerg og skråt ned mod Vester Skerninge er der lokalt et koldt strøg, og det ses af prøver, hvor afgrøden er knapt så langt fremme.

Ved de senest offentlige tal før avisens deadline var tørstofgennemsnittet på knapt 22 procent og kilo tørstof pr. foderenhed 1,32. Procentuelt indhold af stivelse varierede meget fra 14,6 til 22,6 i procent af tørstof, men ifølge Kim Søgaard Rasmussen er det ikke overraskende, da der tages prøver i fire forskellige sorter, som naturligt vil have store variationer.

- Der er kun ét at gøre: Gå selv ud i marken og tjek. Når tørstofprocenten først nærmer sig høst, går det stærkt med et par procent om ugen, indtil den når 30 procent. Det er tilfældet, når der ikke kan trykkes mere saft ud af de midterste kerner i kolben, forklarer kvægkonsulenten. 

Følg høstprognoserne
Kim Søgaard Rasmussen henviser til LandbrugsInfo, hvor man fra midt i september på majssiden kan beregne en prognose for tørstofprocenten i aktuelle majsmarker til helsæd.

Ved at indtaste postnummer, sort, sådato og eventuel en tørstofanalyse beregnes en prognose for tørstofindholdet i majshelsæden i den pågældende majsmark høstet med 20 centimeter stub. Prognosen bygger på det målte klima indtil den aktuelle dag, på vejrprognosen den følgende uge og på 30-års normen derefter.

Da prognosen gælder for en gennemsnitsmark, er det nødvendigt fortsat at supplere med en eller flere metoder til vurdering af tørstofprocenten i majshelsæd.

Læs også