Alternativ metode til opbevaring af vådt korn

Der har i det noget fugtige høstvejr været talt en del om crimping af kornet. Videncentret vil nu følge op på en ny metode kaldet »hybridmetoden«.

Svine- og kvægproducenter kan vælge at konservere det våde korn ved at bruge »hybridmetoden«, hvor kornet konserveres med proprionsyre og crimpes. Det er en metode der er under udvikling, og Videncentret vil følge op på de praktiske erfaringer. Det meddeles i plantenyt nr. 211.

Hybridmetoden bygger på en kombination af to anerkendte metoder, nemlig konservering af hele kernen med propionsyre og crimpning (valsning), hvor vådt korn med over 30 pct. vand ensileres. Desuden bygger metoden på erfaringer fra udlandet og Danmark.

En kombination med fordele og ulemper
Ved hybridmetoden kombineres de to metoder til at konservere korn med et vandindhold på 20 til 25 procent. Ved så lave vandindhold sker der ingen eller kun en meget svag gæring, det vil sige, der sker ingen ensilering.

Ved hybridmetoden er det iltfri opbevaring og propionsyre, som forhindrer dannelse af mug og tab under lagring.

Fordele ved metoden er, at det våde korn kan håndteres direkte fra mejetærskeren med et vandindhold på 20 til 25 procent vand, at kornet crimpes før indlægning og ikke skal formales ved udfodring, at det måske er muligt at reducere mængden af propionsyre i forhold til behandling af hele kerner og at metoden kan anvendes på svinebedrifter med vådfodringsanlæg og på kvægbedrifter.

Ulemperne er, at der skal være mulighed for at opbevare kornet enten i en plansilo eller i en stak på en plads med jævn og fast bund, at du helst skal have lidt erfaring med håndtering af ensilage, at der kan være en risiko for tab, hvis du ikke er omhyggelig med indlægning, opbevaring og udtagning, at crimpningen skal ske umiddelbart efter tærskning og at crimpet korn endnu ikke er en handelsvare.

Læs også