Fradrag for spiret korn eller højere renseomkostninger

Foderstofferne afregner ikke ens, men fradrag for spirer giver ikke nødvendigvis højere fradrag på kornprisen.

Videncentret for Landbrug har meddelt, at der intet fagligt belæg er for at trække for spiret korn, når først det afregnes som foderkorn.

Begrundelsen er, at undersøgelser foretaget af Videncenter for Svineproduktion har vist, at der ikke er nogen væsentlig forskel i energiindholdet pr. hektokilo mellem områder af marken, hvor hvede var spiret i akset og områder, hvor hveden ikke var spiret.

Nogle foderstofforretninger trækker imidlertid for spirer i foderkorn, mens andre ikke gør.

Inden man afleverer sit korn til foderstoffen er det derfor vigtigt, at man undersøger, om man risikerer fradrag for spirede kerner, påpeger Landskonsulent Morten Haastrup, Planteproduktion, Videncentret for Landbrug.

Svært at sammenligne fradrag
Vestjyllands Andel er en af de foderstofforretninger, der har fradrag for spirer i kornet, men her påpeger forretningsfører Carsten Lauridsen, at det blot er et spørgsmål om, hvor synligt den enkelte foderstof gør fradraget for spirer.

- Hos Vestjyllands Andel stiger taksten for rensning indtil 2,50 kroner, mens den hos andre foderstofforretninger blot bliver ved med at stige. Derfor er der ikke nogen, der siger, at fradraget i prisen bliver mindre, blot fordi man ikke fratrækker for spirer, påpeger han.

- Desuden er det vores erfaring, at spiret korn har mistet en del på næringsindholdet - også efter rensning, siger han.

- Egentligt er det jo logisk, for med spiringen er der jo sat en proces i gang i kornet, påpeger han.

Meget forskellige takster for rensning
En tur rundt på internettet viser, at det generelle billede er, at foderstoffirmaerne konverterer maltbyg og brødhvede til foderkorn, når der findes spirer i kornet, men at det herefter er meget forskelligt, hvordan de enkelte fradrag beregnes.

Umiddelbart så det ud som om, Vestjyllands Andel er det eneste foderstoffirma, der har et officielt loft over omkostningerne til rensning. Samtidigt er det dog også meget forskelligt med hvilket takst, de forskellige firmaer lader rensetaksten stige.

- Hos os stiger rensetaksten lige meget for hver enhed hele vejen op, mens den hos andre stiger mere brat, jo mere beskidt kornet er. Nogle steder bliver det rigtigt dyrt, når der skal renses fem procent fra, understreger direktør Hans Otto Ewers fra Brødr. Ewers.

- Vi har dog ikke oplevet lige så høje afregningsprocenter som andre. Mest i området 0,5-1,0 procent, tilføjer han.

Mindre værdi af spiret korn
Han oplyser, at når Brødr. Ewers har valgt at have fradrag for spirer, så skyldes det, at spiret korn ikke har samme næringsstofindhold som ikke spiret korn:

- Spiret korn har en lavere næringsværdi, som vi vurderer, repræsenterer en værdi på mellem 2 og 3 kroner pr. hektokilo, og det må vi forholde os til i forhold til kornet som en handelsvare, der skal afsættes, og i forhold til vores foderfabrikker, siger han og henviser til et forsøg fra Videncenter for Svineproduktion:

- Det viser jo en forskel på 1,6 foderenheder mellem spiret og ikke spiret hvede, påpeger han.

Uvildigt tjek af frarensningsprocenten
Fra Videncentret for Landbrug oplyses det, at firmaerne udtager parallelprøver, som man som landmand kan bede om at få analyseret, hvis man synes, at frarensningsprocenten er for stor.

Analysen af parallelprøven kan enten foretages hos firmaet eller hos et uvildigt laboratorium i udlandet, eksempelvis NAK i Holland, meddeler Morten Haastrup, Planteproduktion, Videncentret for Landbrug, som tilføjer man Landscentret lige nu afventer lige nu en tilbagemelding på, om blandt andre Agrolab i Tyskland kan analysere parallelprøven.

Læs også