Raser over frist for etablering af efterafgrøder

Helt uforståeligt, at der ikke er blevet lavet en generel udsættelse for fristen af etableringen af efterafgrøder, lyder det fra alle sider i landbruget.

- Det her med, at vi alle sammen skal skrive ind, at det er så vådt, at vi ikke kan så, er simpelthen så dumt, at de ansvarlige burde sættes fra bestillingen.

Så hårde er ordene fra Asger Christensen, formand for Kolding Herreds Landbrugsforening ovenpå, at Plantedirektoratet onsdag aften afviste at indføre en generel udsættelse for fristen til etablering af de korsblomstrede efterafgrøder med 14 dage, som Landbrug & Fødevarer ellers havde ønsket.

I stedet skal landmænd, der på grund af det våde vejr ikke kan så, senest i dag, hvor efterafgrøderne ellers skulle være etableret, indsende en meddelelse til Plantedirektoratet, hvor de fortæller, at de ikke har mulighed for at så. Gør landmændene det ikke, kommer de i problemer, når Plantedirektoratet senere på året gennemfører deres efterafgrødekontrol.

Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, er ikke helt så hård i sin udtalelse, som Asger Christensen, men skuffet over Plantedirektoratets beslutning er der ikke nogen tvivl om, at han er.

- I den ekstreme nedbørssituation, hvor landmændene farer rundt derude for at prøve på at få sået og høstet bare en lille smule, der havde det været helt naturligt, man viste lidt forståelse, og gav dem en generel dispensation, så fristen til at så blev udskudt.

Ekstra arbejdsbyrde
Ifølge Torben Hansen er den manglende udsættelse endnu et tegn på den manglende faglighed i indførslen af efterafgrødekravet og Grøn Vækst generelt, når man indfører en fast dato som frist til etableringen af efterafgrøder.

- Og så er det en urimelig administrativ byrde at lægge på landmændene lige nu, hvor vi er i en situation, som man skal gå årtier tilbage i tiden for at finde lignende. Nu har man kun et døgn til at sætte sig ind i det og få udfyldt blanketterne. Det er helt ude af proportioner, siger Torben Hansen, der også spår problemer, for de mange landmænd, der nu arbejder løs derude, som ikke får set, at de skal sende meddelelse ind nu til myndighederne.

Læs også