Arla bag biogasanlæg med vestjysk gylle

BIOGAS: Arla er ved at finde midler til et nyt biogasanlæg i Nr. Vium - hvis altså vestjyske landmænd er klar til at levere tilstrækkeligt med gylle.

 - Arla skal bruge 25 millioner kubikmeter gas, så vi håber på at finde op imod 150 leverandører af gylle, majs eller valle-restprodukter, pointerer Ole Kjær, formand for landmandsgruppen for biogas.

 Vestjysk Landboforening etablerer derfor nu en leverandørforening for de landmænd, der vil være med.

Mejerigiganten ARLA FOODS står gerne for byggeriet af et biogasanlæg i Nr. Vium - hvis vestjysk landmænd er klar til at levere den nødvendige mængde gylle, der skal til, for at drive anlægget.

For er landmændene klar - så er Arla klar til at samle en investorskare, som kan bestå af biomasseleverandører, udstyrsleverandører, finansielle institutioner og Arla selv.

 - Arla er kommet med et forslag til, hvordan et centralt anlæg kan køre. Kogebogen er lavet. Nu mangler vi bare, at der landmænd nok til at levere gyllen, siger Ole Kjær, formand for landmandsgruppen for biogasanlæg i Vestjysk Landboforening.

 

Fordel for landmænd
Han er meget begejstret for forslaget, eftersom Arla tilbyder at aftage samme mængde gylle året rundt, i modsætning til for eksempel fjernvarmeværker, der har et mindre behov i sommerhalvåret.

 - Arla har et stort og stabilt behov hele året. Det er en fordel for landmændene, siger Ole Kjær til Vestjysk Landboforening hjemmeside; vjl.dk.

Han pointerer, at Arla foruden gylle også er interesseret i aftage majs eller restprodukter fra blandt andet fremstilling af mælkepulver.

Landmandsgruppen i Vestjysk Landboforening søger interesserede kolleger, der vil levere gylle til biomasseanlægget, og produktionen af 25 millioner kubikmeter gas, kræver cirka 150 leverandører - alt afhængig af produkt, gyllekvalitet og dyreenheder, formoder Ole Kjær.

 - Vi indkalder snart til et møde med henblik på at få etableret en leverandørforening for de landmænd, der vil være med, pointerer han.

 

Brug for meget gas
Arlas interesse i at bygge et anlæg, hænger kontant sammen med, at virksomheden i Nr. Vium og Videbæk fremstiller valle og mælkepulver, der skal tørres.

- Det er en proces, der kræver en enorm mængde energi, der i dag er baseret på naturgas, hvilket er belagt med CO2 kvote. Det er biogas ikke, oplyser projektleder for biogasinitiativet i Arla, Kristian Eriknauer.

- Nu er vi tæt på at vide, hvad et biogasanlæg i den størrelse konkret kommer til at koste, og vi står foran at kunne levere færdigt design og materiale til investorerne.

- Vi mangler blot at sandsynliggøre et solidt biomassegrundlag, pointerer han og tilføjer, at initiativet falder godt sammen med Arlas klimastrategi om at reducere belastningen med 25 procent CO2.

- Derfor opstod ideen om at bygge et stort central anlæg og udnytte biogassen, påpeger Kristian Eriknauer.

Læs også