Landmænd bøvler med paragraf 3-områder

Nedfældning af gylle bliver fra 2011 defineret som jordbearbejdning. Det får store konsekvenser for landmænd med jord i paragraf 3-områder, der vil udvide.

Landmand Kristian Sørensen fra Årre i Varde Kommune har et problem.

Sammen med sin far, Jens Sørensen, driver de en kalveproduktion på 900-1.000 stykker. Den vil de gerne udvide til 2.300 stykker. Problemet er imidlertid, at miljøgodkendelsen ind til videre er strandet i kommunen.

Af de 180 hektar, de i alt har, ligger de 30 hektar i paragraf 3-områder. Det vil sige jord, der ligger i naturtyper af særlig naturværdi beskyttet under Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, og det omfatter heder, strandenge, strandsumpe, overdrev, ferske enge, moser, søer og vandløb.

Fra 2011 kommer der krav om nedfældning af gylle, og som det ser ud nu, så vil myndighederne definere det som jordbearbejdning. Kristians og Jens Sørensens miljøansøgning hænger derfor fast i systemet, fordi paragraf 3-arealer ikke må jordbearbejdes, og altså kan de nu ikke længere tælle med i miljøgodkendelsen som udspredningsarealer. Arealerne har hidtil kunnet gødes med slæbeslanger.

- Vi bruger arealerne til at bjærge hø på, og vi regnede ikke med, at der ville være noget problem med at bruge arealerne, når vi skulle lave en miljøgodkendelse, men nu har vi så fået et brev, der fortæller os, at det overhovedet ikke er muligt, siger Kristian Sørensen.

Lave gylleaftaler
Dermed skal de nu ud at lave gylleaftaler eller skaffe 30 hektar jord mere enten ved forpagtning eller køb, hvis miljøgodkendelsen skal igennem systemet. En ikke helt nem opgave i det landbrugsintensive Vestjylland.

- Ja når vi bor i det her område med mange husdyr, så skal vi lige pludselig langt omkring med gyllen, siger Kristian Sørensen, der også frygter, at det får betydning for ejendomsværdien, at paragraf 3-arealerne ikke kan anvendes til at komme af med gyllen.

 - Det kan ikke undgås at få betydning. Når vi ikke kan bruge paragraf 3-arealerne, så er den jord jo heller ikke særlig meget værd, lyder det.

Stort problem

Planteavlskonsulent Thomas B. Jacobsen fra det uafhængige rådgivningsselskab, Slagtekalve Rådgivning i Jelling, der også er rådgiver  for Christian Sørensen fotæller også, at landmænd vestpå har et potentielt problem hængende over hovedet.

- I Tønder, Esbjerg og Varde har en del landmænd hidtil brugt nogle paragraf 3-arealer til at køre gylle ud på. Det vil de ikke længere kunne gøre fra 2011, med den definition som man ind til videre har valgt. Jeg kan dog ikke se, at nedfældning med skiveskær, det vil sige 25 cm mellem et skær og 3 cm rille, har noget med jordbehandling at gøre, lyder det fra Thomas B. Jacobsen.

Klare forringelser
Han forudser, at landmænd der vil udvide i Vestjylland står over for store udfordringer, hvis man vælger at definere nedfældning af gylle som jordbearbejdning.

- Landmænd i de her områder kommer jo til at opleve klare forringelser af deres jord, lyder det fra Thomas B. Jacobsen.

Han fortæller, at han har talt med Varde Kommune i den aktuelle sag med Christian Sørensen, og de har fortalt ham, at de ikke kan godkende paragraf 3-områderne, så længe By- og Landskabsstyrelsen definerer nedfældning af gylle, som de gør.

Indleder dialog
Fra formand for Sydvestjysk Landboforening Claus Christensen, lyder det, at man er bekendt med udfordringen for vestjyske landmænd med jord i paragraf 3-områderne.

Han tror dog på, at der stadig er tid til at få fundet en løsning på problemet.

I meget nær fremtid indleder man derfor et møde med Varde Kommune, hvor præcis dette emne er på dagsordenen.

- Vi tror på, at god dialog med kommunerne er vejen at gå med det her, så vi kan få fundet en løsning, lyder det fra Claus Christensen.

Læs også