Gyllen forsures ved udbringning

MINDRE LUGT OG FORDAMPNING: »SyreN« er et nyt system til forsuring af gyllen under udbringning. Forleden blev konceptet gennemgået og demonstreret af virksomheden bag systemet - BioCover A/S, der havde inviteret til præsentation og demonstration hos Gamst Maskinstation ved Vejen.

Skærpede krav til husdyrgødning, Grøn Vækst og andre landbrugs- og miljømæssige tiltag har givet øget fokus på gyllen og håndteringen og udbringningen af den.

»SyreN« er et nyudviklet og anderledes system, der sætter fokus på forsuring af gylle under udbringning. Systemet har været undervejs i fire år, men er nu klar til at blive testet i fuld skala. Et system, der ifølge manden bag, Morten Toft, BioCover A/S, har et stort potentiale. Ikke mindst hvis det lykkes at få forsuring af gylle sidestillet med nedfældning.

Forleden havde systemet officiel verdens-premiere i forbindelse med en demonstration hos Gamst Maskinstation ved Vejen, hvor der var indbudt til både teori, panel-diskussion og ikke mindst demonstration af systemet, der har fået navnet »SyreN«, der, ifølge Morten Toft, netop er en sammentrækning af syre, ren, og kvælstof N.

Systemet fungerer kort beskrevet ved, at en frontmonteret palletank på traktoren sørger for tilsætning af svovlsyre og jernsulfat via en slange til gyllevognen. Det hele styret elektronisk fra traktoren.

Det gør det muligt at forsure gyllen ved udbringningen og nedbringe lugtemission såvel som ammoniakfordampning. Og det er noget der, ifølge Morten Toft, tæller på positivsiden – både miljømæssigt og økonomisk, da mindre udledning af lugt og ammoniak kombineres med en langt bedre udnyttelse af gyllen, der samtidig kan udbringes billigere end ved nedfældning.

Styr på lugt og ammoniak
Slut med duften af rådne æg, og mindre skadelig fordampning af ammoniak. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre er det, hvad SyreN-systemet ifølge folkene bag har arbejdet med.

Lugten reduceres ved at jernsulfat tilføres gyllevognen fra palletanken. Mængden kan variere fra 200 til 1000 milliliter pr. kubikmeter, og går ind og arbejder med de over 200 forskellige lugtstoffer som gylle består af.

Derudover tilsættes også svovlsyre, der sammen med jernsulfaten er med til at fjerne den karakteristiske lugt af svovlbrinte eller »rådne æg«, som de fleste der bevæger sig rundt på landet i gyllesæsonen kun kender alt for godt.

- Samtidig betyder systemet, at man får styr på håndteringen af den farlige svovlsyre, der her er i et lukket system, forklarede Morten Toft, ved gårsdagens demonstration.

Han understregede samtidig, at der også økonomisk kan være mange penge at hente ved forsuring af gyllen ved udbringning – både set i sammenligning med forsuring i stalden og ved nedfældning.

Ifølge egne beregninger kræver det en større investering at forsure gylle i stalden. I omegnen af 500.000 – 1 mio. kroner ved 300 – 500 dyreenheder. Modsat kan SyreN-systemet klare opgaven med en investering på cirka 450.000 kroner ved 2000 – 3000 dyreenheder. I forhold til nedfældning lyder beregningen på 750 kroner pr. hektar mere i dækningsbidrag i forhold til nedfældning på græs.

SyreN er blevet til i et samarbejde mellem BioCover A/S, med støtte fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF, Infarm og Landscentret.

I løbet af april og juni er der, ifølge rådgiver, Thorkild Birkemose, Landscentret for Planteavl, planlagt fire serier af forsøg med det nye system, hvor det skal vise hvad det kan indenfor ammoniak-emission, lugt-emission og latergas-emission. To serier indenfor kvæggylle i slætgræs og to serier indenfor svinegylle i vinterhvede. Senere følger udbytteforsøg med systemet.

Læs også