Slagteriet i Vrå er startet igen

NY START: Slagteriet i Vrå starter med 7000 slagtninger om ugen, men med ønske om inden årets udgang at nå op på 9000.

Efter et stop på 16 måneder er slagteriet i Vrå gået i gang igen her lige efter påske. Det nye selskab med navnet Danish Meat Company 2010 A/S har truffet aftale med de tidligere aktionærer, der hovedsageligt består af familien Lunden, om en køreplan for overtagelse af slagteriet.

Slagtningen vil blive på omkring 7.000 svin om ugen de første måneder, men det er målet at lade slagtningerne stige over resten af året til cirka 9.000 svin om ugen.

 Slagteriet forsætter som afhudningsslagteri, og de halve svin vil blive sendt til England til videre forarbejdning. Virksomheden vil fra opstarten beskæftige 60 medarbejdere. Tidligere har man haft over 100 ansat.

Ønske om flere leverandører
Danish Meat Company 2010 A/S har indgået aftale om levering af slagtesvin med en række nordjyske landmænd.

Flere af dem, herunder familien Lunden, har tidligere leveret til slagteriet.

- Men der er også kommet nye leverandører til, fortæller den hidtidige administrerende direktør Carsten E. Sørensen.

Virksomheden vil imidlertid meget gerne i dialog med flere svineproducenter, så kapaciteten kan øges, understreger han.

- Der lægges vægt på en konkurrencedygtig afregning og en betalingsform, som tager enhver risiko væk fra svineproducenten, oplyser det nye slagteri i en pressemeddelelse.

Englændere bag
Det privatejede engelske selskab Midland Bacon Company står bag projektet. Midland Bacon Company køber i dag halve svin i England og flere europæiske lande og udbener disse til salg i både England og resten af Europa, men har også en mindre eksport til tredjelande.

Der er fundet en god synergi imellem slagteriet i Vrå og Midland Bacon Company, og det er besluttet at de første tre måneder vil alle slagtninger fra Danish Meat Company 2010 A/S blive sendt til fabrikken i Birmingham.

- Englænderne er interesseret i vores afhudeslagtninger, og størrelsesmæssigt passer vi godt til hinanden, siger Carsten E. Sørensen, der også understreger, at den danske råvarekvalitet med ensartede grise spiller en rolle, ligesom Midland Bacon Company strategisk sikrer sig adgang til råvarer i Danmark med købet af Vrå slagteri.

Ikke forædling i Danmark
- Det kan senere komme på tale, at man i Vrå vil tredele grisene, men der vil ikke i samme omfang som tidligere være tale om egentlig opskæring eller forædling, siger Carsten E. Sørensen.

Han var tidligere administrerende direktør og har igennem de 16 måneder, mens firmaet var i betalingsstandsning, arbejdet på at finde nye investorer. Nu skal han være finansdirektør.

Bente Justesen, der også har en fortid i Danish Meat Company, er ansat som produktionsdirektør.

Som administrerende direktør har investorsiden af firmaet ansat Leif Koch, som senest kommer fra en stilling hos Lamex Foods i London. De tre tilsammen vil udgøre ledelsesgruppen.

 

Læs også