Vandplanerne på vej til at blive udskudt

Statsministeren har åbnet op for at udskyde vandplanerne. Og det glæder Erling Bonnesen, Venstres fødevareordfører, der afviser splittelse i Venstres folketingsgruppe.

Så sent som i weekend-udgaven af denne avis afviste miljøminister Karen Ellemann (V), at en timeout i forbindelse med vandplanerne til 2027 var på vej. Det er stadig regeringens politik, at gennemføre en stor del af målsætningen i EU's vandrammedirektiv inden 2015, lød det.

I denne uge har regeringens politik dog tilsyneladende fået en anden tone. På sit ugentlige pressemøde i tirsdags åbnede statsminister Lars Løkke Rasmussen, op for at vandplanerne kan implementeres langsommere som også Storbritannien, Tyskland og Holland planlægger.

- Når vi bliver ramt af en krise, så skal vi også på det her punkt analysere hvordan situationen er lige nu og her. Så ja, vi skal leve op til alle miljøkrav og vi skal gennemføre dem til tiden, men vi skal hele tiden se på, hvordan vi gør det bedst muligt, så det balancerer med, at vi også har en levedygtig fødevaresektor, sagde Lars Løkke Rasmussen.

På pressemødet fortalte statsministeren også, at den hjælpepakke som regeringen har talt om i gennem den seneste tid, den nu er på vej i nær fremtid.

Udmeldingen glæder Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, der har hørt til den gruppe af medlemmer, der har talt varmt for en udsættelse af vandplanerne og mere hjælp til landbruget.

- Jeg er meget tilfreds med, at statsministeren nu har meldt ud, at nu skal der forhandles på landbrugsområdet. Det sender nogle signaler, som jo lige præcis har fokus på de ting, som vi er flere, der har peget på. Nemlig, at vi skal have set på landbrugets konkurrenceevne i sammenligning med de lande, som vi konkurrerer med, og at vi skal have set på implementeringen af vandplanerne, sådan at det også er inde i overvejelserne, at det kan indfases på en afbalanceret måde, siger Erling Bonnesen.

 

Ingen splittelse
Han afviser snak om, at der er en splittelse omkring vandplanerne i Venstres folketingsgruppe, selvom miljøministeren for bare få dage siden afviste snak om at udskyde målsætningerne i vandplanerne til efter 2015.

- Nej tværtimod. Vi er i en debatfase i forbindelse med, at vi skal have gennemført nogle nye tiltag. Og i sådan en fase, hvor man fører nogle forhandlinger, så er det jo helt oplagt, at man får synspunkterne på bordet. I Venstre har vi det sådan, at her kan der diskuteres. Det er kun sundt, siger Erling Bonnesen.

Nær fremtid
Fødevareordføreren fortæller i øvrigt, at den hjælpepakke, som Lars Løkke Rasmussen, også berettede om på sit pressemøde er lige på trapperne.

Den vil ind til videre grove træk komme til at indeholde lempelser inden for blandt andet fødevareerhvervets udgifter til kontrol på slagterierne. Derudover er lempelser på afgifter på spildevand og pesticider i spil, samt udgifter til miljøgodkendelser og jordskatter.

Læs også