En alvorlig advarsel til bestyrelsen i Agri Nord

Beretningen kom til skriftlig afstemning ved generalforsamlingen i AgriNord. Med blot to stemmers forskel reddede den siddende bestyrelse skindet på næsen. Men utilfredsheden var ligeså massiv som underskuddet på 11,5 millioner kroner.

- Vi må sende et signal - også til Landbrug og Fødevarer - gennem en afstemning om beretningen for at fortælle, at vi ikke er tilfreds hverken med måden eller med resultaterne, sagde Frederik Frederiksen, Dall, som begrundelse for sit forslag om skriftlig afstemning om bestyrelsens beretning på AgriNords generalforsamling.

Da havde debatten bølget længe, hvor to emner var i centrum: Dels miljøet med Grøn Vækst og vandplanerne, som mange i forsamlingen følte vil kvæle landbruget uden at landbruget har løftet en tilstrækkelig og kvalificeret røst imod planerne. Dels var foreningens regnskab med dets underskud på 11,5 millioner kroner til en særdeles skarp debat.

Underskudsvirksomhed som rådgiver
- Vi står med en virksomhed, der har et drønende underskud, og som skal rådgive os andre - og de har ikke styr på det, sagde Jens Erik Jensen, Gislum.

Han påpegede blandt andet en stigning i antallet af ansatte fra 225 før fusionen til 249 nu, og en udækket omkostning på overgangen til nyt regnskabssystem i Aalborg, som det ellers var lovet, der ville være dækning for, samt store omkostninger og uregelmæssigheder omkring uprofessionel ansættelse og afskedigelse af ledende ansatte.

- I løber fra ansvaret? I er nogle tøsedrenge, og vi har ikke tillid til jer, konkluderede han til den 550-mand store forsamlings bifald.

Desuden blev det fra flere sider understreget, at foreningen ikke kunne regne med at hæve betalingen til landmændene for at få dækket underskuddet ind.

- Hvis ikke de regninger, der bliver sendt til os, holdes i ro, stemmer vi med fødderne, sagde Sven Midtgaard, Aars.

Manglende opfølgning
Fra flere sider blev der rejst spørgsmål ved budgettet for 2010.

- Et budget med stigende omsætning kommer I ikke i land med, sagde Søren Birk, Mou.

Både formand Arne Buus, Nibe, og næstformand Henrik Dalgaard Christensen, Aars, understregede, at bestyrelsen ikke løber fra sit ansvar, og lovede at budgettet og alle udgifter vil blive gennemgået igen med en tættekam. Desuden er man, efter det store underskud blev klart, gået over til månedsopfølgning på budgettet i stedet for kvartalsopfølgning.

- Der har været ledelsessvigt, og der er ikke fulgt op på de ting, der skulle følges op på, understregede Arne Buus under debatten. Her kom det også frem, at det estimerede årsresultat ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal lød på et underskud på 3,5 millioner kroner. Men at man derefter ikke havde fulgt op på budgettet før det store underskud på 11,5 millioner kroner blev åbenbaret den 20. januar.

- Vi må spare på alt og vise handlekraft, for konceptet med fusionen er rigtig, sagde næstformand Henrik Dalgaard Christensen.

Skriftlig afstemning om beretning
Før beretningen kom til skriftlig afstemning, bemærkede Poul Larsen, at der ikke havde været en eneste tak for beretningen blandt de mange indlæg. Det er ellers kutyme, sagde han, før han stillede spørgsmålet:

- Hvor stort skal underskuddet være, før konsekvensen skal tages?

Holger Jessen, Skørping, savnede fremadrettede udsagn, mens Torben Myrup, Aars bad om opbakning til den siddende bestyrelse med ordene:

- Dem, der har brugt pengene, ved også, hvordan man henter dem ind igen.

131 stemte herefter for beretningen, mens 129 stemte imod. 6 stemmer var blanke.

- Vi må bøje os for demokratiet, men bestyrelsen har da fået et vink med en vognstang, der er til at forstå. Konsekvenserne kommer til næste år. Signalværdien i det her er ikke til at tage fejl af, sagde Frederik Frederiksen efter afstemningen.

Valg
Bestyrelsesmedlem Oluf Bøgh meddelte til det efterfølgende bestyrelsesvalg, at han ikke genopstillede.

- Jeg stopper her, jeg har ikke tillid til formandskabet, sagde han.

Nyvalgt blev Brian Roed, Durup v. Nørager, Erik Jensen, Ravnkilde og Kurt Harbo, Klarup. Der var genvalg til Carl. Chr. Pedersen, Gandrup, Ulrik Krogsgaard, Vindblæs, Løgstør, Oluf Andersen, Nibe, og Lars B. Hansen, Døstrup.

Næstformand Niels Chr. Bisgaard havde inden generalforsamlingen meddelt, at han ikke genopstillede, mens Gitte Baalkilde Andersen, Lille Arden, ikke opnåede genvalg i det meget store felt af kandidater.

Afstemningsresultatet lå først klar et stykke efter midnat.

Læs også