Planteavl ved vintertid

MØDEAKTIVITET: Landmænd er klar til at trodse vejrguder for at holde sig vel orienteret inden vækstsæsonen.

Det var ikke mange af de 215 tilmeldte til planteavlskonferencen i Patriotisk Selskab, som ikke kom frem i snevejret sidste onsdag - om end lidt forsinket for nogle, når der er medlemmer fra hele landet.

- Det er godt at se en stor skare, når der afvikles et spændende program om planteproduktionens forestående sæson. I en dyster tid for landbruget skal der gives informationer, så der er noget at arbejde videre med, sagde formanden for foreningens planteavlsudvalg, godsejer Carl Boisen-Thøgersen, da han indledte planteavlskonferencen i Odense Congress Center.

Han fandt anledning til at kommentere Konkurrencestyrelsens indgreb i Danish Agro’s overtagelse af S.A.B. efter den endnu mere aktuelle betalingsstandsning i Aarhusegnens Andel, og håbede på hurtig og imødekommende handling fra styrelsen.

- Vi er i en tid med stram styring fra flere sider, og det er ikke lige let for alle. Følg op på jeres konsulenters indlæg, og så I må være klar til at stille spørgsmål og kommentarer til fødevareministeren senere, så hun ikke går herfra uden at kende landbrugets holdninger, opfordrede Carl Boisen-Thøgersen.

Nyt til mangfoldigheden
Klar, parat, start var budskabet, da direktør Henrik Danielsen konstaterede, at konsulenterne havde tjek på konferencen her i foreningens jubilæumsår, og chefkonsulent Troels Toft kunne lægge ud om den optimale svampestrategi i afgrøderne.

- Heldigvis er der stadig nyt til mangfoldigheden af muligheder for bekæmpelsen af svampe. Nye navne til årets sprøjteplaner er Ceando, Osiris, Prosaro og Armure, men de hidtil anvendte er absolut fortsat på banen, nævnte Troels Toft.

Han fremhævede hvedesorternes styrker og svagheder for modtagelse af forskellige svampesygdomme, som medvirkende til valg af middel, og med hensyn til dosering vil den være afhængig af kornpris, så pengene ikke bliver brugt forkert.

En oversigt med 18 godkendte svampemidlers relative virkning i korn viser mange ligeværdige løsninger, men det er vigtigt at være opmærksom på, hvad firmaerne tilbyder af midler, som er anderledes end de midler, der af konsulenternes er medtaget i sprøjteplanen.

- Pas på smarte slagtilbud. En helhedsvurdering med kombination af midler skal medtages, inden tilbuddet vælges. Har man for eksempel i 2009 givet meget mere end 297 kroner pr. liter Rubric og anvendt 0,5 liter, så har det været en forkert beslutning. Syv landsforsøg viser bedste udbytter ved brug af 0,5 liter Bell + 0,15 liter Comet, påviste Troels Toft.

Undgå resistensdannelse
Seniorkonsulent Rune Munch-Andersen talte om resistensproblematikken, da der bliver stadig mere ukrudtsresistens. Konstateret i Danmark gælder det for tokimblandede fuglegræs, valmue, hanekro og kamille, og for græs agerrævehale.

- I Tjekkiet er konstateret resistens i vindaks, og så nærmer det sig os. For Boxer er der ikke fundet resistens nogen steder i verden.

Rune Munch-Andersen opremsede følgende muligheder for forebyggelse af resistens: Varieret sædskifte, pløjning eller anden dyb jordbearbejdning, blanding af midler og skift mellem midler med forskellig virkningsmekanisme, kombination af kemisk og mekanisk bekæmpelse samt mærkning af herbicider efter virkningsmekanisme.

Læs også