Venstrefolk forkaster vandplaner

Uacceptabelt indhold i nye vandplaner, lyder det fra Henrik Høegh, fødevareordfører i Venstre.

Noget kunne tyde på, at miljøminister Troels Lund Poulsen (V) ikke har fået hele sit bagland med, inden han sendte de 23 nye vand- og naturplaner ud i høring for en lille måned siden. Vandplanerne skal blandt andet sikre, at man når en reduktion i kvælstofudvaskningen på 19.000 ton.

Ifølge vandplanerne i dens oprindelige form skal halvdelen af reduktionen ske via et kvælstofkvote-system. Det kommer der dog næppe til at ske, lyder det fra Henrik Høegh, fødevareordfører i Venstres folketingsgruppe.

- Landbruget i Danmark kan ikke tåle flere normsænkninger, så at tage reduktionen over en kvote, det er ikke acceptabelt i Venstre. I gruppen er der flertal for, at vi får kigget på nogle alternative virkemidler, siger Henrik Høegh.

Teknisk forklaring
Hans forklaring på, at de omsættelige kvælstofkvoter, som har bragt så meget røre i landbruget, dukkede op i vandplanerne alligevel, da hans partifælle, miljøminister Troels Lund Poulsen præsenterede dem, er af teknisk karakter.

- Kommissoriet (opgavebeskrivelsen.red) for den her opgave er jo lavet for lang tid siden. Og hvis man nærlæser det, så står der, at det tager udgangspunkt i regeringens Grøn Vækst-forslag. Ikke i regeringens Grøn Vækst-aftale, siger Henrik Høegh.

Dermed er der i udarbejdelsen af de netop lanceret vand- og naturplaner ikke taget højde for, at man skulle se på alternative virkemidler til at reducere kvælstofudvaskningen.

- Det er i hvert fald det, som vi har fået at vide fra miljøministeren. Der var ikke tid til at få vandplanerne tilpasset, men det er så det, som kommer til at ske nu, siger Henrik Høegh.

Han fortæller, at alt det her arbejde kommer til at kræve tålmodighed fra både landmænd, kommuner og regering.

- Det her er en stor opgave, lyder det fra Henrik Høegh.

Læs også