Biobaler afprøves i Himmerland

ALSIDIG: Ny høstmaskine til pil kan også bruges til at lave naturpleje på heder og til at høste værdifuld biomasse, når der laves brandbælter i ung skov.

Den nye canadiske Biobaler WB-55 er primært fremstillet til høst af pil.

- Den kan høste op til syv meter høje planter og kan klare 10 til 12 centimeter tykke grene. Da vi havde canadiere ovre for at demonstrere den, høstede vi 15 ton i timen, fortæller Michael Buchtrup til de frysende deltagerne ved en markdemonstration nær Løgstør.

På marken, hvor maskinen arbejder, er der både pil, som er høstet for fire år siden og noget, der er høstet sidste år.

Knuseren, der er lavet af hærdet stål, kører med 2000 omdrejninger i minutter og slår materialet i stykker og fører det ind i kammeret.

Enkelte pil bliver lagt ned af traktorens forhjul og bliver dermed ikke samlet med op.

- Vi burde have monteret en skårsamler foran på traktoren – svarende til en stråskiller – så pilen samles ind under traktoren, erkender Michael Buchtrup.

Savklinger kan monteres
Biobaleren kan også monteres med savklinger, som skærer planterne lidt pænere af.

- Savklinger kan kun bruges i pil, og vi ville også gerne prøve den af i lyng, og der dur klinger ikke, lyder forklaringen på, at der ikke køres med klinger.

- Den kører fint i lyng, men genvæksten af nogle af de små træer blev lagt ned i stedet for at blive samlet op, så der stod nogle stød tilbage. På hedearealet lavede den ikke så flot færdigarbejde, og der kan blive brug for at skulle afpudse arealet bagefter, vurderer han.

Michael Buchtrup tror ikke, maskinen egner sig til græs.

- Der skal være noget groft vegetation for at det kan trækkes ind i kammeret.

Rydde ung skov
Biobaler bruges også til at rydde skovarealer og lave brandbælter i ung skov.

- Vi har lavet spor i noget ung skov for HedeDanmark, hvor man normalt bare ville sætte en knuser ind, men med Biobaleren kan der først tages en værdifuld biomasse ud, og så kan man eventuelt køre med en knuser bagefter, forklarer han.

Maskinen vejer seks ton. En ny version med større hjul og bredere dæk er på vej, men Michael Buchtrup arbejder på at få fabrikanten til at lave en model med bælter i stedet for hjul for bedre at kunne færdes på lavbundsarealer. Det kræver naturligvis også, at der er bælter på traktoren.

Prisen for den nye maskine er 850.000 kroner.

I denne uge kører Biobaleren i Polen.

Læs også