Kødbranchens slankekur

NYE RAMMER: Repræsentantskabet nedlægges, bestyrelsen slankes, men besparelserne i kødbranchen betyder nedsættelse af afgifter.

- Vi er forpligtet til at finde besparelser, og de skal komme kvægbrugeren til gode.

Så direkte udtrykker den afgående formand for Kødbranchens Fællesråd, Asger Christensen, Jordrup, sig omkring den nye struktur, som bestyrelsen vil forlægge kødbranchens repræsentantskab til godkendelse på et ekstraordinært møde den 21. januar.

Formand Asger Christensen er afgående af to årsager. Dels blev han ikke genvalgt til kreaturudvalget i Danish Crown, hvorfra andelsrepræsentanter til kødbranchen vælges. Dels er det aftalt, at formandsposten i den nye slankede kødbranche de første to år skal gå til den private sektor. Den nye formand går videre som kødbranchens repræsentant i Landbrug og Fødevarer.

Og der er skåret til i fællesrådet. Det traditionsrige repræsentantskab nedlægges helt. Bestyrelsen skal fremover kun bestå af 7 medlemmer mod hidtil 14. De fire skal komme fra andelssektoren og de tre fra den private sektor. Antal bestyrelsesmedlemmer skal fremover afgøres af markedsandele på slagtninger i Danmark.

- Men det er vedtægtsbestemt, at der ikke må majoriseres. Hvis et forslag ikke har tilslutning fra begge sider, falder det væk, fortæller Asger Christensen om den indførte mindretalsgaranti.

Den nye organisationstilpasning sker som følge af dannelsen af Landbrug og Fødevarer, men Kødbranchens Fællesråd forsætter som selvstændig juridisk enhed. Direktør H.R. Thomsen går på pension i 2010. Så det bliver med en ny sektorchef, den nye bestyrelse skal gennemføre den fremtidige strategi.

Kvægbrugerens gevinst
Den afgående formand understreger, at den nye model skal kunne mærkes af kvægbrugeren. Rent konkret sker det ved, at produktionsafgifterne og slagteafgiften nedsættes med omkring 30 procent.

- Hen over sommeren håber man så på yderligere nedsættelser af afgifterne, tilføjer Asger Christensen, der er formand til og med mødet den 21. januar i Kolding.

Læs også