Kalve-formand ønsker bagatelgrænser

Der bør indføres bagatelgrænser for småfejl begået ved registrering af dyrene, mener formanden for Danske Kalveproducenter.

Hvis ikke FødevareErhverv har mulighed for at se igennem fingre med ubetydelige småfejl begået ved registreringen af dyrene, må politikerne indføre en bagatelgrænse.

Dét mener formanden for Danske Kalveproducenter, Ove Eriksen, Søndersø på Fyn.

- Nogle af de sanktioner, som vi ser på grund af Fødevarestyrelsens opstramning på kravet om, at dyr skal være afgangsført inden for en frist på syv dage, har karakter af dummebøder, der er så skrappe, at end ikke rockere kunne finde på at uddele dem, mener Ove Eriksen.

Enkelte landmænd har fået at vide, at der er fejl med registreringer i op til 66 pct. af dyrene. Hvis der er fejl på mere end 20 pct. af dyrene, bortfalder hele præmien.

- Selvfølgelig skal reglerne overholdes, men ingen snyder jo bevidst med tingene, fordi de kommer for sent en enkelt dag med registreringen. Sådanne bagatelagtige fejl bør ikke få så voldsomme konsekvenser, mener Ove Eriksen, og henviser blandt andet til, at småfejlene ikke har nogen sundhedsmæssige konsekvenser for forbrugerne.

Nødvendigt
Ove Eriksen hæfter sig endvidere ved, at landmændene ikke har fået noget at vide om de skærpede regler i forvejen.

Set i lyset af, at alle kan begå fejl - også FødevareErhverv, som har sendt en del breve ud med forkerte oplysninger - mener kalve-formanden, at det må være muligt at opnå forståelse for, at landmændene - uden at være i ond tro - kan komme til at lave småfejl under kontorarbejdet med at registrere dyrene.

- Det er voldsomt nødvendigt med denne forståelse, for det er vores levebrød, det handler om. Præmierne udgør halvdelen af dækningsbidraget i slagtekalveproduktionen, siger Ove Eriksen.

Trin 1
Allerførst skal administrative sanktioner, som gør, at landmænd er i fare for at miste hele præmien, dog ryddes af vejen, mener han.

- Derfor vil jeg opfordre alle, der har oplevet urimelige afgørelser, til at henvende sig til deres rådgiver, lyder det fra Ove Eriksen.

FødevareErhverv har registreret fejl hos over 20.000 dyr, svarende til næsten 10 pct. af alle præmierne.

I tilfælde af større overtrædelser skal FødevareErhverv slå hårdt ned på synderne, understreger Ove Eriksen.

Læs også