Stort potentiale for mange slagtesvineproducenter

Der er mange penge i at kunne gøre det bedre i slagtesvinestalden.

Syddansk Svinerådgivnings »Hitliste over slagtesvineproducenter« er en sammenstilling af hver besætnings resultater med andre slagtesvineproducenter i Syd- og Sønderjylland.

Den såkaldte hitliste viser, at der er potentiale i alle besætninger og at forskellene mellem besætningerne især ligger på foderforbruget, foderomkostningerne, tilvæksten, afregningsprisen og dødeligheden, oplyser svineproduktionskonsulent Grete Brunsgaard, Syddansk Svinerådgivning.

Foderforbrug, foderpris og tilvækst
De bedste bedrifter bruger 0,5 FEsv mindre pr. kilo tilvækst. Det svarer til cirka 50 kroner pr. produceret slagtesvin.

De bedste bedrifter har en daglig tilvækst, som er 200 gram højere end i de ringeste af besætningerne, der således skal bruge 17 dage mere til at producere et slagtesvin.

På foderprisen er der i øjeblikket 30- 40 øres forskel pr. FE mellem højeste og laveste. Foderpriser på 1,10 kroner pr. FE mod 1,50 kroner pr. FE betyder cirka 80 kroner mere eller mindre på dækningsbidraget.

Slagtevægt og leveringsstrategi
De bedste bedrifter har en afregningspris, som er mere end 50 øre højere end de ringeste. Forskellen ligger primært i en bedre leveringsstrategi, samt fodringsbetingede forskelle i kødprocenten.

Forskelle i slagtevægt mellem bedrifter, der leverer tæt på det optimale og dem, der leverer ved laveste vægt er cirka 5 kilo. Det giver en difference på cirka 45 kroner kr. slagtesvin.

Forskellen i døde og kasserede er over 5 procent mellem de bedste og de ringeste af besætningerne. Det svarer til cirka 30 kroner højere indtjening for de bedste i forhold til de ringeste.

Noget at gå efter
»Hitlisten« giver landmanden et overblik til at finde de rette indsatsområder og få gjort tiltag, så økonomien styrkes, oplyser Grete Brunsgaard.

Det er nemt at budgettere med pæne resultater, men anderledes udfordrende er det at realisere de optimistiske budgetter i praksis, bemærker konsulenten.

- Men med det rette fokus og strategi kan der vitterlig løftes ganske meget på dækningsbidraget i rigtig mange slagtesvinebesætninger.

.

Læs også