Skal Assens opvarmes med biogas?

ENERGI: På et landmandsmøde tirsdag skal det afklares, om der er tilstrækkelig interesse for at etablere et biogasanlæg, som kan levere gas til Assens Fjernvarme.

Udviklingsrådet i Assens har gennem en periode arbejdet på at undersøge mulighederne for at etablere et biogasanlæg i nærheden af Assens. Undersøgelsen er sket i et samarbejde med Assens Fjernvarme, Centrovice og Patriotisk Selskab.

- Grundtanken er, at by og land kan hjælpe hinanden, siger chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen fra Patriotisk Selskabs miljøafdeling. Samtidig med, at byen får CO2-neutral varme og elektricitet, får landbruget i området udviklingsmuligheder gennem muligheden for produktionsudvidelser, bedre næringsstofhusholdning og reducerede lugtgener ved udbringning af gyllen.

Gylle og fiber
Udviklingsrådet indkalder nu interesserede landmænd i Assens og omegn for at præsentere et muligt projekt, der både har den fornødne kapacitet og effektivitet og samtidig er investeringsmæssigt interessant. Ved separation af husdyrgødningen kan det stadig være interessant at blive leverandør, selvom afstanden til biogasanlægget er 15-20 kilometer.

Planen er, at det påtænkte biogasanlæg skal levere gas til Assens Fjernvarme, som i forvejen stort set udelukkende anvender biomasse (flis) til produktion af varme og el.

Ifølge Søren Schmidt Thomsen vil biogasanlægget skulle bruge 125.000 tons biomasse - gylle og fiberfraktion - om året. Det vil kræve gødning fra ca. 16.000 dyreenheder, hvoraf hovedparten leveres i form af gylle, men en ikke uvæsentlig del leveres separeret i form af fiber.

Vigtigt at møde op
På mødet vil de involverede parter præsentere projektet, og det er hensigten, at der på baggrund af mødet etableres en leverandørforening til at repræsentere landbrugets interesser i den videre proces.

Mødet finder sted på Gl. Brydegård, Helnæsvej 4, Haarby, tirsdag den 8. december kl. 13-16. Alle er velkomne, men tilmelding til Udviklingsrådet (post@udviklingsraadet.dk eller telefon 6471 2031) senest den 4. december er nødvendig.

- Hvis ikke der viser sig at være tilstrækkelig opbakning, vil projektet formentlig blive lukket ned, vurderer Søren Schmidt Thomsen. Det er derfor vigtigt at møde op og give sin interesse til kende, hvis man vurderer at kunne have gavn af at blive leverandør til et biogasanlæg ved Assens.

Læs også