Tican giver 70 øre i restbetaling

Præcis som Danish Crown giver Tican også 70 i restbetaling til deres ejere.

Tican øger i år restbealingen med fem øre i forhold til sidste år.

Dermed kan Ticans ejere se frem til 70 øre pr. kilo for slagtesvin og 65 øre pr. kilo for søer. For slagtesvin er der dermed tale om nøjagtig samme restbetaling, som Danish Crown afslørede i sidste uge.

Af restbetalingen for svin foreslås også i år 15 øre/kg henlagt til andelshavernes personlige A-konti i selskabet.

Offentliggørelsen af restbetalingen kommer samtidig med, at Tican præsenterer et årsregnskab, som selskabet betegner som meget tilfredsstillende.

Sammenlignet med 2007/08 er årets primære driftsresultat øget med 22 procent og nettoresultatet er øget med 17 procent til 87 mio. kroner.

En nedgang i råvaretilførslen og fald i kursen på engelske pund medførte dog en nedgang i Ticans koncernomsætning.

- Jeg hæfter mig specielt ved, at resultatet af den primære drift har udvist en flot udvikling, og at koncernens konkurrencedygtighed klart er forbedret, siger adm.direktør Ove Thejls i en pressemeddelelse.

-Vi har øget effektiviteten, maksimeret kapacitetsudnyttelsen og trimmet balancen – alt sammen faktorer, som bidrager til resultatforbedringen. Vi er også tilfredse med udviklingen i både forædlings- og handelsselskaberne i udlandet, og tendensen vil også i det kommende år være, at en stigende del af indtjeningen kommer herfra, siger han videre.

Færre andelshavere
Den svære økonomiske krise hele samfundet befinder sig, har man dog også kunne mærke i Tican.

Mange producenter har taget konsekvensen heraf ved enten at forlade erhvervet eller omlægge produktionen. Tican har også mærket dette, og antallet af aktive andelshavere er reduceret med mere end 15 procent alene det sidste år. Samtidig er leverancen af slagtesvin til Tican faldet med cirka 8 procent.

- Det stiller store krav til tilpasning af kapaciteten og styring af omkostningerne for at modstå tab af konkurrenceevne, siger Ticans bestyrelsesformand Jens Jørgen Henriksen.

Han fortæller, at Ticans modtræk til færre slagtesvin fra andelshaverne blandt andet har været opkøb af slagtesvin i det frie marked, og det har været et godt initiativ, som er med til at styrke Ticans indtjening og bevare arbejdspladser i Danmark.

- Men vi skal også have stor fokus på vores strategiske initiativer for det kommende år for at fastholde styrkelsen af Tican, for markedsforholdene er stadig vanskelige, lyder det fra Jens Jørgen Henriksen.

Læs også