Flot tilslutning til indendørs skue

DYRSKUE: Kimbrerskuet i Aars havde god tilslutning både fra udstillere og publikum på trods af de alvorlige tider. Vigtigheden af at bevare optimismen blev understreget fra flere sider.

Kimbrerskuet oplevede en publikumsmæssig fremgang på 11 procent i forhold til sidste år. Knap 6000 gæstede skuet i løbet af de to dage, og 1500 spiste til Forbrugeraftenens Oktoberfest.

- Kimbrerskuet er et afbræk i hverdagen, og vi skal huske at tage os tid til at komme ud og snakke med andre mennesker, sagde Oluf Bøgh som forklaring på opbakningen fra udstillerne

Han er økologisk mælkeproducent, udstiller og næstformand for Kimbrerskuet repræsenterende AgriNord,.

Og formanden for Kimbrerskuet, Børge Pilgaard fra Nordjysk Familielandbrug, understregede på skuet, at det er nødvendigt for landmændene at være optimister.

- Hvis landmænd ikke var optimister, var de ikke i branchen, for situationen er rigtig barsk, sagde han og udtrykte et fromt ønske om at få mere for produktionen.

Barske tider også i kommunen
- Tiden giver udfordringer både i de private økonomier og i kommunens, tilføjede borgmester i Vesthimmerlands Kommune Jens Lauritzen, idet han sagde, at landbrugets situation jo også kunne aflæses i kommunens vigende skattegrundlag.

- Vi er jo afhængige af både landbrugets økonomi og de mange følgeerhverv til landbruget, sagde borgmesteren og beklagede kommende fyringer og en stigende skatteprocent.

Men Vesthimmerlands Kommune, der er en landbrugskommune, er en af de få, der har fået lov til at sætte skatteprocenten op næste år. I sin tale kom han også med et hib til bankerne.

- Vi må håbe banker og kreditinstitutioner vil stille den nødvendige kapital til rådighed fremover for landbruget og følgeerhvervene, så de kan udvikle sig, sagde han og understregede, at kommunen prioriterer landbruget meget højt.

Han var glad for at kommunen havde givet hele 90 miljøtilladelser efter husdyrbrugslovgivningen, men beklagede, at de 20 var anket. Heraf flest af Det økologiske Råd.

Produktion kun af padder
Og netop bureaukratiet ved tilladelserne tog formand Børge Pilgaard fat på i sin tale.

- Som landmænd har vi ofte en fornemmelse af, at der stilles så store og vedvarende lovkrav, og der følger så indviklede regler for at drive landbrug - at vi måske ender med en produktion kun af padder, sagde han og beklagede de oceaner af tid landmanden bruger på ansøgninger og de deraf medfølgende udgifter til konsulentbistand og ventetid.

Konkurrencen mellem de mange tilmeldte dyr var hård, og snakken i de fyldte udstillingshaller gik livligt.

Læs også