Dong afviser at indføre mindstepris på halm

De halmleverandører, som sendte et nødråb til Dong Energy i Effektivt Landbrug i går, skal ikke regne med en økonomisk håndsrækning fra koncernen, selv om de hænger på gamle kontrakter til 41 øre pr. kilo halm leveret på værket.

Dong Energy har ingen planer om at indføre mindstepris på halmen ligesom sidste år, fastslår afdelingschef i Dong Energy, Benny Corneliusen, over for Effektivt Landbrug.

Benny Corneliusens reaktion kommer, efter at avisen i går skrev om jyske halmleverandører, der lider milliontab som følge af indgåede kontrakter med Dong Energy på 41 øre pr. kilo halm leveret på værket.

Sidste år indførte Dong Energy ekstraordinært en mindstepris på 52 øre efter aftale med Danske Halmleverandører. Halmleverandørerne håber på, at en lignende aftale bliver indgået i år.

Men det bliver ikke tilfældet, siger Benny Corneliusen.

- Det har været kendt på markedet, at indførelsen af mindstepriser i sidste sæson var et enkeltstående tilfælde som følge af generelt meget høje brændselspriser og den ekstraordinære situation, branchen var havnet i, siger Benny Corneliusen. Han tilføjer, at dette både har fremgået af aftalerne med de enkelte leverandører og Dongs udmeldinger i blandt andet pressen.

- Derfor kan den nuværende situation ikke komme bag på nogen. Hvis man så alligevel har disponeret efter noget andet, så har man taget en chance, og så er det for egen regning og risiko, siger Benny Corneliusen.

Misfortolkning
At enkelte leverandører skulle have fået opfattelsen af, at Dong Energy var positivt indstillet over for at give dem en økonomisk håndsrækning, forstår han ikke.

- Jeg kan ikke kommentere enkelte sager, men generelt kan jeg sige, at hvis enkelte halmleverandører har valgt at disponere efter, at Dong Energy ville indføre en mindstepris igen i denne sæson, så har de misfortolket situationen, siger Benny Corneliusen.

Ifølge Effektivt Landbrugs artikler i går er 40 jyske halmleverandører kommet i klemme med kontrakter, der for nogles vedkommende rækker fem år frem, det vil sige til og med 2012.

Ifølge deres egne opgørelser leverer de ramte halmleverandører årligt cirka 85.000 ton halm til Dong Energy. Det svarer til et tab på over 20 millioner kroner i forhold til en mindstepris på 52 øre kiloet.

De fire halmleverandører, som stod frem i går i Effektivt Landbrug, siger, at de nu vil tygge på Dongs udmelding, før de kommer med yderligere kommentarer.

Læs også