Landbruget kunne være prioriteret højere

Der er ikke ubetinget begejstring for regeringens finanslovsforslag fra Landbrug & Fødevarer.

I går kunne regeringen i skikkelse af finansminister Claus Hjort Frederiksen præsentere finanslovforslaget for 2010.

Et finanslovsforslag der bærer tydeligt præg af den økonomiske krise, som har hærget samfundet i gennem snart et år, da det opererer med et historisk stort forventet underskud på hele 86 mia. kroner. Samtidig forventer man arbejdsløsheden stiger til 150.000 i løbet af næste år.

Den alvorlige situation betyder, at regeringen vil foretage massive offentlige investeringer - i alt 10,5 mia. kr., som skal gå til skoler, daginstitutioner, ældreområdet m.v. En løsning der ikke ligefrem vækker begejstring hos Michael Brockenhuus-Schack, formand for Landbrug & Fødevarer.

- Regeringen har stået overfor en stor udfordring, med at udforme en finanslov, der skal føre det danske samfund i gennem den økonomiske krise uden dramatisk fald i velstand. I Landbrug & Fødevarer mener vi, at regeringen godt kunne have prioriteret de eksportorienterede erhverv i forhold til de offentlige investeringer. Hvis den fremadrettede velstand skal sikres, er det vigtigt, at de eksportorienterede erhverv i højere grad understøttes, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Skal med i den vækstpakke
Som han gjorde op til mælkestormødet i mandags i Sønderjylland, så understreger Michael Brockenhuus-Schack igen vigtigheden for, at regeringen inkluderer landbruget i den kommende vækstpakke, som ventes at blive præsenteret inden for de kommende uger.

Pakken er varslet til at indeholde fem mia. kroner, og den skal have fokus på små og mellemstore virksomheders finansieringssituation, og forbedre deres muligheder for at låne penge.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har dog, ifølge Ritzaus Bureau, allerede lovet, at landbruget kommer med.

- Det vil hjælpe erhvervets fortsatte udvikling, og sikre de nødvendige investeringer.  Men jeg kan godt være nervøs for, om 5. mia. kr. vil være tilstrækkeligt, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Mangler ekstra midler
Af andre ting i regeringens finanslovforslag nævner Landbrug & Fødevarer, at det er positivt, at regeringen har valgt fuld hjemtagning af landdistriktsmidlerne, men det er skuffende, at der ikke er afsat nye midler til Grøn Vækst-initiativerne.

- I den nuværende situation er der ikke plads til ekstraregninger til erhvervet, men det får vi, som Grøn Vækst ser ud nu, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Fødevareforskning skuffer
Også til manglende vilje fra regeringen til at gøre noget ved fødevareforskningen har formanden for Landbrug & Fødevarer en kommentar. Fødevareforskningen er nemlig under stærkt pres, og det har finansloven ikke ændret på. Der nedlægges en række ordninger til finansiering af forskning og innovation på jordbrugs- og fødevareområdet. Det svarer samlet set til en nedgang på mere end 300 mio. kr. om året.

- Det vil få alvorlige konsekvenser for erhvervet og for samfundet, og det vil i sidste ende nedbryde mange af de forskningsmiljøer, som i dag kan regnes blandt verdens førende, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Læs også